Geen testament opgemaakt, wie erft?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
22-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Geen testament opgemaakt, wie erft?

Als er iemand overlijdt, moet worden bepaald wie de erfgenaam is of erfgenamen zijn. Vaak moet daarvoor het testament worden geraadpleegd, maar bij het ontbreken van een testament geldt het wettelijk erfrecht. De wet bepaalt dan wie er erft en voor welk deel. Hiervoor geldt de wettelijk verdeling. Elders op deze site leest u hier meer over. 
Het huidige wettelijk erfrecht is per 1 januari 2003 ingevoerd. Bepalend is de bloedverwantschap in graden. Ook de echtgenoot, geregistreerd partner en geadopteerde kinderen zijn erfgenaam. Stiefkinderen erven niet, hun positie moet in een testament worden vastgelegd.

Rangorde van erven

  • echtgenote en kinderen;
  • ouders, broers en zussen;
  • grootouders;
  • overgrootouders.

Kleinkinderen en andere afstammelingen erven bij plaatsvervulling. Zij zijn dus afstammeling van erfgenamen, die zelf niet erven vanwege het feit dat ze zijn vooroverleden, onwaardig of onterfd zijn. De wettelijke vererving gaat in principe niet verder dan de zesde graad. Als er binnen die graad geen erfgenamen zijn, dan erft de staat. Aangezien u tijdens uw leven waarschijnlijk al meer dan genoeg belastingen en heffingen aan de staat heeft betaald, lijkt dat niet wenselijk! 

Tip 1:

Indien er maar weinig familieleden zijn, denk dan goed na over wie er wel recht moet hebben op uw nalatenschap na overlijden. De enige manier om dat te regelen is door middel van een testament. Ook om te voorkomen dat iemand van rechtswege erft, waarvan u het niet wenselijk vindt dat hij of zij uw vermogen krijgt.

Tip 2:

Als er anderen dan uw partner of kinderen erven, of als er in uw testament een derde wordt aangewezen als erfgenaam, kan de heffing oplopen tot 40%. Zorgvuldige planning kan dan belasting besparen.


Geen testament wie erft

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte