Erfgenaam en waarde woning aanpassen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
21-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Erfgenaam en waarde woning aanpassen

Een erfgenaam kan de waarde van een verkregen woning laten aanpassen door bezwaar te maken tegen de WOZ aanslag. Omdat de erfgenaam de 'nieuwe eigenaar' van de woning is, zijn er geen bezwaartermijnen. U kunt de nieuwe waarde via de gemeente aanvragen en tegen de beschikking in bezwaar, en eventueel in beroep. De waarde moet u dan gebruiken in de aangifte erfbelasting resp. successieaangifte.

De waarde van de woning

In het verleden moest in de aangifte successie een woning voor de waarde in het economische verkeer worden aangegeven. Dit gaf nog wel een discussie met de Belastingdienst. De wet is toen aangepast, de waarde in de successieaangifte is in 2010 aangepast in de WOZ waarde. Mede door de crisis is de WOZ waarde aardig in de buurt gekomen van de werkelijke waarde, in sommige gevallen is ook deze waarde nog te hoog. Sinds 2011 mag u om een nieuwe beschikking inzake de WOZ vragen en hiertegen kunt u dan in bezwaar of beroep. 

Conclusie waarde woning voor successie

Een erfgenaam die de WOZ waarde bij overlijden te hoog zou vinden, kan dus om een nieuwe beschikking vragen bij de gemeente. Tegen de alsdan vastgestelde waarde is bezwaar en beroep mogelijk. Wij adviseren u om het verzoek vrij snel na het overlijden aan te vragen, immers binnen een maand of 8 moet u de aangifte erfbelasting indienen en dan heeft u de waarde nodig.


Erfgenaam en waarde woning

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte