Landgoed in buitenland

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
21-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Landgoed in buitenland

Het schenken of erven van een in Nederland gelegen landgoed dat wordt gerangschikt als een NSW landgoed, is vrijgesteld van Schenk- en Erfbelasting. De Rechtbank Zutphen is van mening dat landgoederen in andere EU-landen ook kwalificeren!

Toelichting NSW landgoed

Een interessante mogelijkheid in de estate planning is het gebruikmaken van de vrijstelling uit de natuurschoonwet (NSW). Er moet sprake zijn van een in Nederland gelegen landgoed en er worden diverse eisen gesteld aan onder meer het instandhouden van dit landgoed.

Wellicht wordt dit nog interessanter nu de Rechtbank in Zutphen op 16 november 2011 heeft beslist, dat het afwijzen van een verzoek tot rangschikking ten aanzien van een in een ander EU-land gelegen landgoed niet mag. Een en ander is in strijd met het vrije kapitaalverkeer binnen de EU, aldus de Rechtbank. Een rechtvaardigingsgrond is er volgens de Rechtbank ook niet. Het doel, het beschermen van het Nederlandse natuurschoon, kan er niet toe leiden de faciliteit alleen te laten gelden voor Nederlandse NSW landgoederen en ook het argument dat juist in Nederland natuurschoon aanmerkelijk schaarser is dan in andere lidstaten, is niet aangetoond. Ook door de Staatssecretarissen van Economische zaken, Landbouw en Innovatie en van Financiën aangehaalde praktische problemen bij eventuele buitenlandse NSW landgoederen zijn evenmin een rechtvaardigingsgrond. 

Uiteraard is het mogelijk dat een hogere rechter anders beslist, maar de door de Rechtbank genoemde argumenten lijken helder en zuiver en in de lijn met andere EU-rechtspraak. We wachten af.

Advies

Wellicht is een NSW landgoed, nog afgezien van het verloop van bovenstaande problematiek, iets voor u. Wij bespreken dit aspect graag verder met u.

Meer weten?

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met y.burkink@jongbloed.tv.


Landgoed in buitenland

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte