Verkoop eenmanszaak aan kinderen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
21-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Verkoop eenmanszaak aan kinderen

Verkoop IB-onderneming aan kinderen

U bent eigenaar van een eenmanszaak of VOF en wilt dit bedrijf overdragen aan uw zoon of dochter. In dit artikel de mogelijkheden en gevolgen.

Bedrijfsopvolging eenmanszaak

De verkoop van een eenmanszaak (er is 1 eigenaar) aan uw zoon of dochter kan op 2 manieren:

 1. Verkoop onderneming: uw kind koopt uw bedrijf en moet hiervoor betalen. U moet afrekenen met de Belastingdienst en uw zoon of dochter moet de koopsom financieren bij de bank, een familielid of via u als eigenaar van de eenmanszaak. De prijs welke u afspreekt moet zakelijk zijn. Voordeel is dat uw zoon of dochter kan afschrijven over de werkelijke waarde van de activa die hij of zij heeft gekocht.
 2. Doorschuiven: de onderneming gaat zonder belastingheffing over naar uw zoon of dochter

Bedrijfsopvolging vennootschap onder firma

U bent mede-eigenaar van een vennootschap onder firma (een VOF), wellicht samen met uw vrouw of een familielid. Uw zoon of dochter kan deze VOF overnemen en gaat dan verder met een eenmanszaak. Als uw zoon of dochter samen met een derde uw onderneming gaat voorzetten, kan het ook zijn dat hij / zij zelf een VOF gaat opzetten.

Structuren bij bedrijfsopvolging

Ik adviseer regelmatig families bij een bedrijfsopvolging. Een veel gebruikte structuur hierbij is dat de bedrijfsopvolging in fasen gaat plaatsvinden. De VOF of de CV (commanditaire vennootschap) zijn veel gebruikte structuren. De voordelen van een CV of VOF bij een bedrijfsopvolging zijn:

 • De oud-eigenaar blijft betrokken bij de onderneming en kan langzaam de kennis overdragen aan de nieuwe ondernemer.
 • Uw zoon of dochter bouwt langzaam kapitaal op om hiermee op termijn de onderneming te kunnen kopen / overnemen.
 • Uw zoon of dochter kan gebruik maken van fiscale faciliteiten waardoor hij veel minder belasting hoeft te betalen.
 • Na verloop van tijd (meestal 3 jaar) kunt u gebruik maken van de geruisloze doorschuiving van uw onderneming, hiermee voorkomt u belastingheffing.

De eenmanszaak (of VOF) wordt omgezet in een VOF met uw zoon of dochter. Soms wordt er ook voor een CV gekozen, echter dan bent u als oud-ondernemer feitelijk geldverstrekker. In een nieuwe VOF-overeenkomst wordt het volgende vastgelegd:

 • Wat brengt iemand in?
 • Wat gaat iemand verdienen (winstaandeel / voorwinstverdeling)?
 • Hoe wordt de bedrijfsopvolging geregeld?
 • Allerlei formele afspraken (arbeidsongeschiktheid, overlijden, etc.).

Uw zoon of dochter neemt feitelijk in fasen (door genoegen te nemen met een lagere winst) uw bedrijf over.

Bedrijfsopvolging en bedrijfspand

Het is verstandig om bij de overdracht van een bedrijfspand een fiscaal jurist te raadplegen. Bij een overdracht van een bedrijfspand bent u wellicht overdrachtsbelasting verschuldigd. Wellicht kan dit via een eenvoudige structuur worden voorkomen.

Belastingheffing voorkomen via lijfrente

Via een zogenaamde stakingslijfrente kunt u de winst bij de verkoop (stakingswinst) omzetten in een zogenaamde stakingslijfrente. De belastingheffing kan hierdoor worden uitgesteld en u hoeft pas belasting te betalen als de lijfrente wordt uitgekeerd. De omvang van de stakingslijfrente is afhankelijk van uw leeftijd en of u eventueel arbeidsongeschikt bent. De basis begint bij ruim € 110.000 en als u 50+ bent, loopt dit op tot € 220.000.

Bij het berekenen van de waarde van uw bedrijf moet u uw accountant of een fiscaal jurist raadplegen, hij moet voor u de goodwill en / of stille reserves bepalen en dit eventueel afstemmen met de Belastingdienst. Naast het afrekenen over de boekwinst moet u ook een regeling treffen voor de fiscale oudedagsreserve (FOR) en eventueel desinvesteringsbijtellingen.

U mag in het stakingjaar nog gebruik maken van:

 • - de MKB-winstvrijstelling (14% van de stakingswinst en lopende winst over het jaar);
 • - een stakingsvrijstelling van ruim € 3.600;
 • - eventueel de ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, etc.).


Verkoop eenmanszaak aan kinderen

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte