Betalingsproblemen? Afspraak maken !
Schakel een fiscaal jurist in en voorkom prive aansprakelijkheid.

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Betalingsproblemen belastingen

Als u uw belastingen niet kunt betalen, moet u zich tijdig bij de Belastingdienst melden. Doe dit binnen 14 dagen nadat de belasting had moeten worden betaald. Doet u dit niet, dan kunt u als privépersoon (bij bedrijfsschulden in bijvoorbeeld B.V.) aansprakelijk worden gesteld.

Hoe werkt het bij de Belastingdienst?

Als eerste krijgt u een betalingsherinnering, deze komt veelal binnen 14 dagen. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Vervolgens wordt er een aanmaning verstuurd, veelal binnen 6 weken. De kosten hiervoor bedragen maximaal € 15, bij een belastingschuld van maximaal € 454 zijn de kosten € 7. Wordt er dan nog niet betaald, dan volgt een dwangbevel. Sinds 2011 kan de Belastingdienst, afhankelijk van het belastingbedrag, een verzuimboete van maximaal € 4.920 opleggen. Er wordt ook invorderingsrente in rekening gebracht, deze wordt per kwartaal vastgesteld en bedraagt ongeveer 3% (per 1 januari 2012 2,85%).

De Belastingdienst is gerechtigd om het bedrag direct van uw bankrekening af te schrijven (overheidsvordering) of eenvoudig beslag op uw bank of inkomen te leggen. Tevens worden in de praktijk eigendommen in beslag genomen. Dit laatste gebeurt veelal nadat er een dwangbevel is uitgereikt.

Betalingsregeling voor bedrijven

Bedrijven kunnen lastig een betalingsregeling krijgen als er betalingsproblemen zijn. De Belastingdienst eist zekerheid en veelal is deze er niet. De Belastingdienst weigert dan veelal een betalingsregeling, Via een fiscaal jurist kunt u kijken wat er nog te doen is, het is hierbij van belang dat u in gesprek blijft met de afdeling invordering of de deurwaarder. Eventueel kan via een bezwaar- of beroepsprocedure uitstel worden gekregen. Een alternatief is het opstarten van een mediationtraject met de Belastingdienst. In het uiterste geval moet een civiele procedure worden opgestart, de kans van slagen in zo'n procedure is niet zo groot.

Uitstel van betaling

Als privépersoon kunt u vrij eenvoudig uitstel van betaling krijgen resp. een betalingsregeling afspreken. De voorwaarden zijn:

  • u kunt binnen een relatief korte tijd wel tot betaling overgaan;
  • u kunt niet betalen i.v.m. tijdelijke betalingsproblemen;
  • u maakt tijdig bezwaar tegen uw belastingaanslag;
  • een teruggave kunt u verrekenen met een te betalen bedrag, u moet hier schriftelijk om verzoeken;
  • u moet binnen 4 maanden na de uiterste betaaldatum uw belastingen kunnen betalen;
  • u bent een particulier en geen ondernemer;
  • het belastingbedrag is maximaal € 20.000;
  • er staan geen andere belastingschulden open;
  • er is nog geen dwangbevel aan u verzonden;
  • u moet schriftelijk een verzoek indienen.

Als uw verzoek wordt afgewezen en u het niet eens bent met de beslissing, kunt u tegen de beslissing in beroep gaan. Dit beroepschrift moet binnen 10 dagen worden ingediend bij het belastingkantoor dat de beslissing heeft genomen.

Kwijtschelding

Soms wordt er kwijtschelding verleend (geheel of deels) van uw belastingschuld. Dit komt voor als u geen middelen heeft om te betalen, dus ook geen bezittingen en ook geen inkomsten in het vooruitzicht. U kunt via de site van de Belastingdienst een proefberekening maken. Er wordt geen kwijtschelding verleend voor motorrijtuigenbelasting en BPM.

Downloaden

Melding betalingsonmacht bij de Belastingdienst

Verzoek om kwijtschelding van belastingen


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte