Navordering inkomstenbelasting

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Navordering inkomstenbelasting

Via een navordering kan de Belastingdienst fouten uit het verleden, gemaakt in het nadeel van de Belastingdienst, corrigeren. Dit is een inbreuk op de rechtszekerheid van de belastingbetaler / belastingplichtige (definitieve aanslag is immers opgelegd) en derhalve is navordering aan strikte regels gebonden. Voor de reguliere navordering is vereist dat er sprake is van een nieuw feit, dit wil zeggen een feit waarover de inspecteur bij het opleggen van de aanslag niet beschikte. Over de navorderingsaanslag wordt veel geprocedeerd, de uitslag is regelmatig in het voordeel van de belastingplichtige. Immers wat is een nieuw feit?

Kenbaar is voldoende voor navordering

Sinds enkele jaren kan de Belastingdienst eenvoudiger en sneller een navorderingsaanslag opleggen. Dit kan op grond van het zogenaamde kenbaarheidsvereiste. Deze regel geldt indien de gemaakte fout redelijkerwijs kenbaar moet zijn geweest voor de belastingplichtige. Het gaat er dus om dat de belastingplichtige met een gemiddelde kennis van en inzicht in de belastingwetgeving, in één oogopslag kan of had moeten zien dat de aanslag niet juist is.

Kenbaarheidsvereiste en voorwaarden

Het kenbaarheidsvereiste kent een aantal zaken die van belang zijn:

  1. De oorzaak van de fout mag ook bij de Belastingdienst liggen.
  2. De belastingplichtige moet in één oogopslag kunnen zien dat de aanslag fout is.
  3. De kennis van de belastingadviseur wordt hierbij een de belastingplichtige toegerekend.
  4. De navordering moet binnen 2 jaar na het opleggen van de definitieve aanslag plaatsvinden. Dit is een afwijkende termijn ten opzichte van de normale navorderingstermijn, deze bedraagt namelijk 5 jaar.
  5. Deze nieuwe regeling geldt voor aanslagen die zijn opgelegd na 1 januari 2010.

Noot

Een regeling die niet geheel rechtvaardig is. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Door deze regeling kan de Belastingdienst echter zelf gemaakte fouten eenvoudig herstellen. De bonafide belastingplichtige kan dus niet meer geheel vertrouwen op de overheid en een definitieve aanslag, ook al heeft hij correct aangifte gedaan.


Meer weten van navordering inkomstenbelasting

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte