Schadevergoeding van de Belastingdienst

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Schadevergoeding van de Belastingdienst

Als de Belastingdienst / de inspecteur door een onrechtmatige daad een schade veroorzaakt, dan moet de Belastingdienst deze schade ook betalen. Steeds vaker zien wij dat rechters de Belastingdienst veroordelen tot het betalen van schadevergoedingen.

Schadevergoeding vragen bij de Belastingdienst

De Belastingdienst mag besluiten om aan een belastingplichtige een schadevergoeding of kostenvergoeding te betalen. Tot € 10.000 mag de Belastingdienst dit zelf beslissen (was € 5.000). 

Inkomen misgelopen door onjuiste VAR

Mevrouw Jansen vraagt een VAR Winst uit Onderneming aan. De inspecteur weigert deze VAR WUO en verstrekt een VAR loon. Mevrouw Jansen kon hierdoor niet aan het werk bij een zorgkantoor. Het zorgkantoor eist namelijk een VAR WUO. De Rechtbank Den Haag was op 29 mei 2015 van mening dat de Belastingdienst ten onrechte de VAR WUO heeft geweigerd. Door dit niet te doen, heeft de Belastingdienst een onrechtmatige daad verricht. Deze onrechtmatige daad heeft schade veroorzaakt en de schade (artikel 6:104 BW) moet door de Belastingdienst worden betaald. In deze casus is de schade vastgesteld op € 5.000.

Geen schade, dan geen schadevergoeding

In een andere procedure liep het anders. Mevrouw Pietersen is ziekenverzorgster en is ondernemer. In 2008 kreeg zij een VAR WUO. Hoewel de situatie niet is gewijzigd, wordt de VAR WUO voor 2009 geweigerd. Het Gerechtshof Den Bosch is op 25 april 2014 (ECLI NL GHSHE 2014 1197)  van mening dat de Belastingdienst de schade moet vergoeden. Mevrouw Pietersen heeft in 2009 een hogere omzet dan in 2008 en kan de schade niet aannemelijk maken, gevolg "geen schadevergoeding".

Schadevergoeding bij trage Belastingdienst

Als de Belastingdienst onredelijk lang wacht met het verstrekken van duidelijkheid over uw bezwaarschrift, aanslag, aangifte, verzoek om een standpuntsbepaling, etc., kunt u de Belastingdienst hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan via een dwangsom, maar ook door de Belastingdienst simpelweg aansprakelijk te stellen. Volgens een arrest van de Hoge Raad (10 juni 2011) kunt u immateriële schade claimen.


Schadevergoeding onrechtmatige daad belastingdienst

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte