RDA-subsidie

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
22-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

RDA-subsidie

Met de Research en Development Aftrek (RDA) is er een nieuwe aftrekpost voor bedrijven die willen investeren in R&D. Als u een WBSO-verklaring heeft kunt u veelal eenvoudig van deze mogelijkheid gebruik maken. Heeft u geen recht op een WBSO-verklaring, dan heeft u ook geen recht op de RDA aftrek.

RDA vervalt in 2016

Vanaf 2016 wordt de RDA samengevoegd met de WBSO. De in 2012 geïntroduceerde RDA (Research & Development aftrek) komt dus vanaf 2016 te vervallen. Wat zijn de gevolgen:

 • Voordeel van de RDA komt naar voren in een lagere loonbelasting
 • De RDA binnen de VPB komt te vervallen (pas eventueel uw voorlopige aanslag 2016 aan)
 • De R&D-kosten (loonkosten, investeringen en uitgaven) die een ondernemer / BV maakt voor zijn innovaties en ontwikkelingen komen hierdoor vanaf 2016 in een nieuwe regeling
 • Percentage gaat van 60% naar 32%, eerste schijf loopt door tot 350.000 euro. Voordeel is ook hoger omdat loonbelasting tarief hoger is dan vennootschapsbelasting tarief.  
 • Voor de kosten boven 350.000 euro geldt een percentage van 16%.
 • Voor starters is een een geschenk, percentage is 40%.

De RDA

De RDA is bedoeld om ondernemingen die S&O werkzaamheden verrichten financieel te ondersteunen. Het percentage voor de RDA

 • percentage RDA in 2012: 40%
 • percentage RDA in 2013: 54%
 • percentage RDA in 2014: 60%
 • percentage RDA in 2015: 60%

Wie komt er in aanmerking voor de RDA?

Bedrijven en ondernemers die innoveren komen voor de regeling in aanmerking. De voorwaarden zijn:

 1. U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (B.V. / N.V.).
 2. U investeert in enig kalenderjaar in R&D-activa.
 3. U bent in het bezit van een zogenaamde WBSO- (of S&O-)verklaring resp. u komt hiervoor in aanmerking.

Wat is het voordeel?

Het netto voordeel voor een B.V. is 10%. U kunt namelijk 40% van de investering ineens ten laste van de winst brengen. Dit levert dan bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% een voordeel op van 10%.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

De kosten (en uitgaven) die in aanmerking komen voor de RDA-subsidie of RDA-aftrek zijn de investeringen en de exploitatiekosten. Loonkosten vallen onder een aparte regeling (WBSO-subsidie op loonkosten).

Wanneer aanvragen?

Ondernemers of de B.V. / N.V. kunnen de regeling gelijktijdig met de WBSO-aanvraag indienen. Het budget bedraagt € 250 miljoen (2012), het budget zal de komende jaren oplopen. Vanaf 2016 wordt de RDA en de WBSO samengevoegd.

Belastingtip voor de RDA-aftrek

 1. Het voordeel en het innovatieve karakter moet minutieus worden omschreven.
 2. Aanvraag gelijktijdig met de WBSO-aanvraag indienen maakt het praktisch.
 3. Het is mogelijk om meerdere RDA-beschikkingen aan te vragen binnen een bedrijf, let op dat deze niet overlappen.
 4. De uiteindelijke kosten en uitgaven moet u binnen 3 maanden na het kalenderjaar doorgeven aan het Agentschap.
 5. De regeling geldt alleen voor uitgaven en kosten die na 1 januari 2012 zijn gemaakt.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u hieronder gratis een vraag stellen of deze brochure van het Agentschap.nl lezen.


Meer weten van rda-subsidie

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte