Medicus en omzetbelasting

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Medicus en omzetbelasting

Medici zijn vrijgesteld van omzetbelasting. In rekening gebrachte omzetbelasting is niet verrekenbaar. Er zijn wel voorwaarden.

Medici (zoals arts, apotheker, apothekersassistent, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, heilgymnastmasseur, huidtherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, optometrist, orthopedist, podotherapeut, psychotherapeut, radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant, tandarts, tandprotheticus, verpleegkundige, verloskundige, etc.) zijn al sinds langere tijd vrijgesteld voor de omzetbelasting.

Het moet gaan om de gezondheidskundige verzorging door een beroepsbeoefenaar met een BIG-registratie.

Sinds 2008 is de vrijstelling voor de omzetbelasting beperkt. De vrijstelling geldt enkel voor zogenaamde BIG medici (met opleiding en kwaliteitsnormen). De inwerkingtreding is vaak uitgesteld, per 1 juli 2010 wordt de wet ingevoerd (MvF 5 februari 2010, nr. DGB2010/740M).

Contactpersonen

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer Arjan Hof FB.

Andere diensten door medici

Als de arts of therapeut ook andere diensten verricht, kan hier ook de BTW-vrijstelling voor gelden. De diensten moeten dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. opleiding is aanvulling op BIG-opleiding;
  2. aanvullende opleiding heeft een relatie met de BIG-opleiding;
  3. diensten zijn vrijgesteld als een andere medicus met een andere opleiding de werkzaamheden ook zouden kunnen verrichten;
  4. diensten zijn aan te merken als gezondheidskundige verzorging van een mens.

Sportkeuring of medische keuring is vrijgesteld voor de BTW als deze wordt gedaan om gezondheidskundige redenen. Soms valt een sportkeuring wel onder de BTW, alsdan kan de kleine ondernemersregeling van toepassing zijn. Aan de factuur worden wel vereisten gesteld. Voordeel van deels belaste prestaties is dat de in rekening gebrachte BTW ook deels verrekenbaar is.

Valkuilen bij BTW voor medici  

Valkuilen voor de BTW zijn situaties waarbij BTW opeens opduikt, dit kan voorkomen bij managementwerkzaamheden, verhuur van de praktijkruimte of onroerend goed (in principe vrijgesteld van BTW), detachering van personeel. Deze problemen kunnen meestal worden opgelost door:

  1. Fiscale eenheid voor de BTW tussen holding B.V. en werkmaatschappij.
  2. Kosten voor gemene rekening.
  3. Omvormen vergoeding tot winst (verhuur tegen winstafhankelijke vergoeding is vrij van BTW).
  4. Structurele detachering, dit is een verdeelsleutel bij werknemer, een winstopslag is hierbij niet toegestaan (kostenmaatschap). Aandachtspunten hierbij zijn: inlener is werkgever in economische zin (loopt risico bij ziekte / ontslag), kosten worden één op één doorbelast, contract voor onbepaalde tijd, gedetacheerde weet ervan en de medische CAO moet van toepassing zijn. Kijk voor een toelichting in het besluit van het ministerie van Financien d.d. 1 oktober 2009, nr. DGB2008/3864U. Op de site van de Belastingdienst kan het formulier Verzoek ontheffing administratieve verplichtingen bij (para)medische dienstverlening worden gedownload.


Meer weten van medicus omzetbelasting

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte