Ontslagvergoeding en gouden handdruk

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
18-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Ontslagvergoeding en gouden handdruk

Nieuwe wetgeving per 2014

Er is bekend geworden dat per 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling wordt afgeschaft. Als u vanaf 1 januari 2014 een ontslagvergoeding zou ontvangen, moet u daarover dus direct afrekenen met de Belastingdienst. Bij een hogere ontslagvergoeding zal dit betekenen dat u per direct 52% belasting moet betalen. De huidige mogelijkheden (stamrecht B.V. of banksparen) behoren hiermee tot het verleden.

Bestaande stamrecht B.V.

Per 1 januari 2014 komt er ook een leuke regeling. Het vermogen van een stamrecht B.V. (die onder de stamrechtvrijstelling hierin is ondergebracht) mag in één keer worden uitgekeerd. De regeling dat de uitkering periodiek moet plaatsvinden komt dan dus (tijdelijk) te vervallen. Vorenstaande geldt voor vermogen in een stamrecht B.V., bankrekening of bij een verzekeraar. Over 20% van deze uitkering hoeft u geen belasting te betalen, over 80% dus wel. Het vermogen staat hiermee op uw bankrekening en is hierdoor belast in box 3. Wellicht kunt u overwegen om uw hypotheek (eigen woning) af te lossen, dit is echter maatwerk.

Regeling tot en met 31 december 2013

Ontslagvergoeding belast

Een ontslagvergoeding wordt normaal gesproken onderworpen aan loonheffing. Het tarief kan oplopen tot maximaal 52%. Daarnaast zijn er ook premies sociale verzekeringen verschuldigd. Meestal kiest een werknemer dan ook voor andere mogelijkheden om het belastingnadeel te beperken. Als u voor deze optie kiest, is het verstandig te onderzoeken of u in aanmerking komt voor middeling.

Ontslagvergoeding belastingvrij

Een ontslagvergoeding kan soms onbelast worden uitgekeerd via een zogenaamd stamrecht (een recht op een periodieke uitkering). U kunt ruwweg kiezen voor drie mogelijkheden:

  1. eigen stamrecht B.V.;
  2. speciale bankrekening;
  3. polis bij een verzekeraar.

Bij het toepassen van deze regeling kan de werkgever de ontslagvergoeding bruto, dus zonder inhouding van loonheffingen, aan de werknemer uitkeren. De werknemer kan de ontslagvergoeding dan bruto laten renderen en in fasen tot uitkering laten komen. Doordat de gouden handdruk niet ineens wordt uitgekeerd, zal het belastingtarief vaak lager zijn.

Voorwaarden stamrechtvrijstelling

Er zijn voorwaarden aan het uitstel van belastingheffing gesteld. Het is verstandig om hiervoor een fiscaal jurist te vragen, hij kan vrij eenvoudig voor u de kwestie afstemmen met de Belastingdienst. De voorwaarden voor een stamrechtvrijstelling zijn:

  1. De werknemer moet de uitkering voor zijn 65e laten ingaan.
  2. Vrijstelling geldt alleen voor de zuivere ontslagvergoeding en dus niet voor vakantiegeld of vakantiedagen.
  3. De hoogte van de uitkering mag wisselen maar moet wel een periodiek karakter hebben.
  4. Vergoeding moet gestort worden bij een bank (sinds 2010), verzekeraar of eigen stamrecht B.V.
  5. Het geld mag in een eigen B.V. worden gestort en mag van daaruit ook voor een eigen bedrijf worden gebruikt, mits dit zorgvuldig wordt opgezet en uitgevoerd.

Risico werkgever

De ontslagvergoeding kan enkel belastingvrij worden uitgekeerd als aan de voorwaarden is voldaan. Als achteraf blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, zal de werkgever een naheffingsaanslag loonheffing (met boete en rente) ontvangen. Steeds vaker ziet de Belastingdienst de uitkering ook als een verkapte VUT-uitkering. Als dit zo is, kan er geen stamrecht worden aangekocht, de werkgever krijgt dan ook nog een extra boete van 26% over de bruto uitkering.

Om dit te voorkomen kan de werknemer een beschikking bij de Belastingdienst opvragen. Hierin wordt dan voor de werkgever een vrijwaring gegeven zodat hij zonder zorgen belastingvrij (dus bruto) een bedrag kan overmaken.


Meer weten van ontslagvergoeding en gouden handdruk

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte