Handel in panden onbelast

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-05-2017
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Handel in panden onbelast

De verkoopwinst op een bedrijfspand is soms belast en soms onbelast. Als de winst niet voorzienbaar is, u niet meer kennis dan normale kennis heeft en u geen werkzaamheden zelf heeft verricht, kan de winst bij verkoop van een bedrijfspand onbelast zijn. In dit artikel een casus die in 2010 door de rechter is behandeld. Conclusie: pand op 1 dag kopen en verkopen was onbelast.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kunt u gratis mailen met de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed.

Gerechtshof Den Haag maart 2010

Mevrouw De Vries heeft in september 2003 een koopoptie gekregen op een pand. In december 2003 koopt ze het pand voor € 370.000. Op dezelfde dag verkoopt ze het pand met € 30.000 winst. Mevrouw De Vries wist eind november 2003 al dat er een koper was voor € 400.000, daarom heeft ze de optie ook uitgeoefend. De Belastingdienst stelt: belast in box 3. De rechter beslist anders. De redenen:

  1. Verkrijgen optierecht is geen belastbaar feit.
  2. De optieprijs was niet lager dan de waarde in het economische verkeer, voordeel was dus niet voorzienbaar en redelijkerwijs te verwachten.
  3. Het feit dat mevrouw De Vries wist van de koper en de transactie op 1 dag liet plaatsvinden, levert geen belastbaar feit op. Dit is namelijk normaal bij een optie.
  4. Mevrouw heeft vrijwel geen werkzaamheden verricht, enkel de opdracht aan de makelaar om een koper te zoeken. De werkzaamheden waren dus te beperkt van omvang.

Aantekening belastingadviseur

Opbrengsten zijn pas belast als er sprake is van een bron van inkomen. De voorwaarden hiervoor zijn:

  1. deelname aan het economische verkeer;
  2. beogen een voordeel te behalen;
  3. voordeel redelijkerwijs te verwachten.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, is sprake van een bron van inkomen. De inkomsten zijn dan belast resp. de verliezen zijn dan aftrekbaar. Meestal geven de daadwerkelijke feiten de doorslag, mits zorgvuldig bedacht en uitgevoerd kunt u onbelast een vermogenswinst maken op de verkoop van panden.

Bron: Hof Den Haag, 31-03-2010, rolnummer 08/00005.  


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte