Belastingplannen 2016

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingplannen 2016

Hieronder de voorgestelde wijzigingen voor 2016; bedenk dat dit nog voorstellen zijn, die nog aangenomen moeten worden.

Directeur-grootaandeelhouders en ondernemers

Emigratielek aanmerkelijkbelanghouders wordt bestreden: voor emigratie na 15 september 2015, 15:15 uur wordt de conserverende aanslag niet meer kwijtgescholden na verstrijken van 10 jaar.

 • Strijd tegen schijnconstructies wordt intensiever, evenzo de boekenonderzoeken van de Belastingdienst.
 • Erfpachtstructuren om overdrachtsbelasting te ontgaan worden bestreden.
 • Werkkostenregeling wordt aangepast om de uitvoerbaarheid praktischer te maken.
 • Nieuwe regeling voor pensioenen in eigen beheer is in de maak.
 • WBSO en RDA worden ondergebracht in 1 regeling.
 • Er komt een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen; daarnaast wordt het zogenaamde lage-inkomensvoordeel ingevoerd. Dit om werkgevers te stimuleren om mensen in een kwetsbare positie in dienst te nemen. Voordeel kan voor werkgever oplopen tot € 2.000.

ZZP'ers

 • Nieuwe regeling voor pensioenen.
 • Nieuwe VAR-verklaring.

Iedereen

 • Iedereen gaat er iets op vooruit. Met ingang van 2016 gaat het tarief in de tweede en derde schijf van 42% naar 40,15%.
 • Wie tot € 125.000 spaart, gaat minder belasting over dit vermogen betalen. De vrijstelling wordt verhoogd van € 21.000 tot € 25.000. Het fictief rendement blijft op 4%. 
 • Regeling voor schenkingen voor de eigen woning wordt uitgebreid.
 • Vanaf 2017 betaald verlof voor vaders (max. 5 dagen).
 • De algemene heffingskorting wordt sneller afgebouwd naarmate het inkomen hoger wordt.
 • De arbeidskorting wordt hoger voor arbeidsinkomens tussen € 9.000 en € 50.000; maximaal € 638 extra.
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verhoogd met 2,159%-punt tot 6,159%.
 • De inkomensafhankelijke afbouw van de arbeidskorting wordt ook in de bijzondere beloningentabel verwerkt.
 • U zult minder snel 52% belasting over uw inkomen betalen, pas bij meer dan € 66.421 aan inkomen.
 • Kinderalimentatieverplichting kan niet meer als schuld in box 3 worden opgenomen.
 • Geen index voor de kinderbijslag.
 • Er komt een toelage voor huishoudelijke hulp.
 • Vanaf 2016 of 2017 komt er één regeling voor de toeslagen.
 • Belasting op arbeid zal dalen (werken wordt beloond).  
 • Het eigen risico voor de zorgverzekering stijgt tot ongeveer € 400 (nu € 375).
 • De nominale zorgpremie wordt geraamd op € 1.220 per jaar (nu € 1.211).
 • OV-jaarkaart blijft zoals deze was.
 • Studiefinanciering wordt per 1 september 2015 vervangen door een studievoorschot (in de bachelor- en masterfase), terugbetalen moet in 35 jaar.
 • Aanvullende beurs blijft bestaan (bij inkomen ouders lager dan € 46.000).

Eigen woning

 • Maximaal 50,5% van de hypotheekrente is aftrekbaar (dalende lijn in de komende jaren).
 • Eigenwoningforfait voor duurdere woningen (boven € 1.040.000) wordt verhoogd van 2,05% tot 2,35%.

Schenkingen en erfenissen

 • De eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen wordt verruimd van € 53.000 in 2016 tot € 100.000 in 2017. De voorwaarde dat geschonken moet worden aan een kind komt te vervallen; hierdoor komt ook schenken aan derden voor vrijstelling in aanmerking. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn.

Innovatie en ondernemers

 • Er komen diverse gunstige regelingen voor MKB-bedrijven met innovatieve activiteiten (onder meer een toekomstfonds voor financieringen).
 • S&O en RDA (sneller afschrijven investeringen voor innovatie) komen in 1 regeling.
 • Innovatiebox blijft bestaan, maar zal minder gunstig worden.

Auto en belastingen

Hiervan is bekend dat men terug wil (vanaf 2017) naar twee bijtellingspercentages voor privégebruik, 4% voor auto's die geen uitstoot veroorzaken (voor elektrische auto's echter tot maximaal € 50.000 van de aanschafwaarde) en 22% voor alle andere auto's. Voor de zogenaamde stekker-auto's is de fiscale pret dus voorbij vanaf 2016. Normaal gesproken worden bestaande gevallen (auto's die voor 2016 op kenteken staan) nog vijf jaar gedoogd. De BPM wordt langzaam afgebouwd en de motorrijtuigenbelasting gaat omlaag, behalve voor oude diesels, die krijgen 15% verhoging.

Box 3

 • De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt met ingang van 2017 herzien zodat deze beter aansluit op de werkelijke rendementen. Op basis van de gemiddelde vermogensmix in alle belastingaangiften wordt het rendement periodiek geëvalueerd en indien nodig steeds voor een periode van vijf jaar herzien.
 • Het tarief van 30% wordt gehandhaafd ongeacht de vermogenstitel of de omvang van het vermogen.
 • Vanaf 2017 bedraagt de vrijstelling € 25.000 per persoon. Hierdoor blijft de eenvoud behouden, terwijl beter wordt aangesloten bij het behaalde rendement.
 • Voor het rendement op spaargeld wordt aangesloten op een vijfjarig voortschrijdend gemiddelde: dus voor 2017 geldt de gemiddelde rente over de jaren 2011 tot en met 2015; dit zal naar verwachting uitkomen op 1,63%; dit zal jaarlijks worden vastgesteld.
 • Voor het rendement op beleggingen is het gemiddelde langetermijnrendement voor dit moment berekend op 5,5%; dit zal ook jaarlijks worden herijkt, afhankelijk van de recent gemiddelde in de markt behaalde beleggingsrendementen.
 • Tot een vermogen van € 300.000 is de nieuwe regeling voordeliger (bij fiscaal partners € 600.000).

Download

Download belastingplan 2016

Download advies RvS belastingplan 2016

Download nader rapport belastingplan 2016


Belastingplannen 2016

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte