Ambtshalve vermindering

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Ambtshalve vermindering

Belastingdienst

Postbus ......

..............................

Plaats: .............................. Datum: ..................

Geachte heer / mevrouw,

Namens cliënt .............................. (BSN ..................), wonende te .............................. aan de .............................., verzoek ik u om ambtshalve vermindering van de aanslag inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting / .............................. / over het jaar ......, opgelegd onder nummer ..................

De reden van dit verzoek is .............................. (hier uitgebreid uw verzoek omschrijven en een terugblik van de feiten geven).

Ik verzoek u het belastbare inkomen / de belastbare winst te verminderen met een bedrag van € .................. en / het belastbare inkomen // de belastbare winst vast te stellen op € ..................

Op grond van het besluit d.d. 10 december 2009 met kenmerk CPP2009/2461M ben ik van mening dat ik aan de voorwaarden voor een teruggave voldoe.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebt, dan verneem ik die graag. In dit kader verzoek ik u mij te horen en de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen.

Hoogachtend,

..............................


Meer weten van ambtshalve vermindering

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte