Plannen 2012 en 2013

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Plannen 2012 en 2013

Er komen verkiezingen in 2012, maar de belastingplannen zijn al wel bekend. In dit artikel een kort en bondig overzicht. De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, de autorijder heeft minder voordelen en de BTW wordt verhoogd. We gaan dit allemaal voelen in onze “knip”. Voor een gemiddeld gezin wordt het leven in 2013 ruim € 20 per maand duurder. De ingangsdata van de maatregelen zijn nog niet helemaal duidelijk. Een deel van de maatregelen zal nog in 2012 plaatsvinden.

Fiscale en overige maatregelen

 1. Hypotheek: vanaf 2013 moeten nieuwe hypotheken in 30 jaar worden afgelost.
 2. Overdrachtsbelasting bij kopen woning: was altijd 6% en blijft – ook na 1 juli 2012 – 2%. Kopen van woning is dus goedkoper.
 3. Reiskosten werkgever: de vergoeding van € 0,19 per kilometer wordt óf verlaagd, óf afgeschaft.
 4. Auto van de zaak: u mag niet meer privé rijden als u geen bijtelling wilt (de 500 kilometergrens wordt afgeschaft).
 5. Sigaretten en alcohol, deze worden traditiegetrouw duurder.
 6. Omzetbelasting: het algemene tarief wordt verhoogd van 19% naar 21%. Alles wordt dus duurder. Het lage tarief van 6% blijft gelijk.
 7. Nieuwe woningen: deze woningen worden belast met BTW en worden dus 2% duurder.
 8. Cultuur: een kaartje voor een theaterbezoek en concert wordt niet duurder, het tarief was verhoogd naar 19% en wordt nu weer verlaagd naar 6%.
 9. Crisisheffing: hogere inkomens moeten meer belasting gaan betalen. De heffing wordt betaald door de werkgever. De heffing op extreme bonussen wordt verhoogd tot 75%.
 10. Zonnepanelen: zonnepanelen worden goedkoper, het BTW-tarief hierop gaat van 19% naar 6%, daarnaast komen er meer maatregelen om energiemaatregelen in woningen te stimuleren.
 11. Procederen: de griffierechten worden niet verhoogd. Procederen blijft dus redelijk goedkoop.
 12. Zorgtoeslag: lagere inkomens krijgen een hogere zorgtoeslag, dit als compensatie voor een hoger eigen risico.
 13. Huurders met een inkomen tussen € 33.000 en € 43.000 gaan meer betalen (1%).
 14. AOW: in 2013 gaan mensen 1 maand later met de AOW. In 2019 kunt u vanaf 66 jaar met pensioen.
 15. WW: ontslagrecht wordt soepeler voor de werkgever en de werkgever zal de eerste 6 maanden van de WW moeten betalen.
 16. PGB: bezuinigingen op het persoonsgebonden budget en passend onderwijs worden deels teruggedraaid.
 17. Bijstand: de huishoudtoets voor bijstandsuitkeringen gaat niet door.

Al met al een plan waarbij iedereen iets zal merken. De maatregelen zullen de economie niet in beweging brengen. Dat is een gemiste kans. Er zou meer geld moeten worden gestoken in innovatie en onderwijs. Verdere bezuinigingen kunnen dan plaatsvinden op ons ambtenarenapparaat, defensie en wellicht ontwikkelingssamenwerking, hier moet een efficiencyslag worden gemaakt. Duitsland heeft dit wel gedaan, het effect is bekend.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte