Beperking aftrek van hypotheekrente: nog in 2012 een woning kopen?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Beperking aftrek van hypotheekrente: nog in 2012 een woning kopen?

De beperking van de aftrek van hypotheekrente gaan alle huiseigenaren voelen in de portemonnee. Weet u nog hoe het zit? De veranderingen in het kort:

Beperking aftrek hypotheekrente in 2013

Voor nieuwe hypotheken geldt dat deze in maximaal 30 jaar annuïtair moeten worden afgelost. Dat betekent een vast maandelijks bedrag voor rente en aflossing. Bij een aflossingsvrije lening vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek. Dit geldt ook als gelijktijdig wordt gespaard voor de (gedeeltelijke) aflossing na maximaal 30 jaar.  

Beperking aftrek hypotheekrente in 2014

De renteaftrek blijft weliswaar bestaan, maar op termijn maximaal tegen het één na hoogste tarief (derde schijf, nu 42%). Als de plannen niet wijzigen, zal het tarief waartegen de rente mag worden afgetrokken in stappen van ½ procent verlaagd worden tot het geldende tarief in deze derde schijf.

Wat het kabinet precies gaat doen is nog niet duidelijk. Dit mede gezien het rumoer en de recente reparaties naar aanleiding van de zorgpremies. Duidelijk is wel dat snel handelen slim is.

Indien u nog in 2012 een woning koopt en daarvoor een hypotheek afsluit, gelden ten aanzien van de aflossing de huidige regels. Een (bank)spaarhypotheek is nog mogelijk en aflossen in 30 jaar (annuïtair) met oplopende lasten hoeft dus niet. U houdt dus de renteaftrek over uw gehele uitstaande schuld en dat biedt u wat meer financiële armslag en flexibiliteit.  


Meer weten van beperking aftrek hypotheekrente

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte