Aangifte lastig? Hulp door erkende en ervaren belastingadviseur door heel Nederland?
Uw aangifte al vanaf € 95,-. Vraag vrijblijvende offerte aan

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Checklist aangifte inkomstenbelasting

 1. Naam klant: ..............................
 2. Omschrijving privésituatie: woning, kinderen, gehuwd, pensioen, ..............................
 3. Afschrift ID-bewijs: .................. 
 4. Telefoonnummer en mailadres klant: ..............................
 5. Naam klant, adres, geboortedatum en kopie paspoort.
 6. Naam partner: .............................., geboortedatum: ..................
 7. Kind: namen en gebooortedata: .............................. 
 8. WOZ-beschikking(en): ..............................
 9. Waarde tweede woning (+ evt. WOZ-beschikking): €  ..................
 10. Betaalde hypotheekrenten: € ..................
 11. Afrekening notaris inzake aankoop en verkoop woningen: € ..................
 12. Bijzondere zaken in aangiftejaar (verhuizing, erfenis, etc.): ..............................
 13. Lijfrentepolissen: ..............................
 14. Polissen kapitaalverzekering: ..............................
 15. Akte huwelijkse voorwaarden: .................. (verrekenbeding bijhouden). 
 16. Testament(en): .............................. (nog actueel?).
 17. Telefoonnummer klant: ..................
 18. Jaaropgaves i.v.m. inkomen uit (vroegere) dienstbetrekking: ..................
 19. Gegevens auto van de zaak: ..............................
 20. Winst uit onderneming, jaarstukken: ..............................
 21. Specificatie opbrengsten en kosten van andere inkomsten: ..............................
 22. Specificatie betaalde / ontvangen alimentatie (incl. naw-gegevens ex-echtgeno(o)t(e)) ..............................
 23. Jaaroverzicht(en) hypotheken: ..............................
 24. Jaaroverzicht lijfrente: .............................. (berekening maken, opgave A).
 25. Kosten kinderopvang; opstelling kinderopvang of alle facturen opvragen: € ..................
 26. Specificatie ziektekosten: ..............................
 27. Specificatie giften: ..............................
 28. Specificatie scholingskosten: ..............................
 29. Monumentenpand; overzicht van kosten en (te) ontvangen en toegezegde subsidies (+ beschikkingen).
 30. Jaaroverzichten van alle betaal- en spaarrekeningen: ..............................
 31. Jaaroverzichten effecten (let op dividendbelasting, is te verrekenen): ..............................
 32. Overzicht met waardebepaling zaken per 1 januari en 31 december van overige bezittingen: ........................................ 
 33. Overzicht van de standen van de schulden per 1 januari en 31 december: ..............................

Meer weten van checklist aangifte inkomstenbelasting

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte