Aangifte lastig? Hulp door erkende en ervaren belastingadviseur door heel Nederland?
Uw aangifte al vanaf € 95,-. Vraag vrijblijvende offerte aan

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
22-09-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Tips voor de aangifte inkomstenbelasting 2018

Vanaf 1 maart 2019 kunt u aangifte inkomstenbelasting over 2018 doen. Zijn er aftrekposten waar u gebruik van kunt maken? Krijgt u onderaan de streep geld terug of moet u juist belasting betalen? Het invullen van uw aangifte kan een uitdaging zijn. Wij hebben daarom tien tips op een rij gezet voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2018.

Uitstel van aangifte aanvragen

U heeft in principe tot 1 mei 2019 de tijd om uw aangifte in te dienen bij de Belastingdienst. Als u van tevoren weet dat het niet lukt om de aangifte vóór 1 mei in te dienen, dan kunt u de Belastingdienst om uitstel vragen. Indien de aangifte namelijk te laat wordt ingediend, kan de Belastingdienst een boete opleggen. Als u vóór 1 mei uitstel aanvraagt via mijnbelastingdienst.nl of via de Belastingtelefoon (0800 - 0543), krijgt u uitstel tot 1 september.

Vooraf ingevulde belastingaangifte controleren

De Belastingdienst vult een groot deel van uw aangifte alvast voor u in. U kunt hierbij denken aan uw salaris, pensioen, de WOZ-waarde van uw woning en uw bankrekeningen. Controleer goed of deze gegevens kloppen. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw aangifte, ook als de Belastingdienst onjuiste gegevens in de vooraf ingevulde aangifte heeft opgenomen. Bedenk ook dat sommige gegevens kunnen ontbreken, bijvoorbeeld bepaalde vorderingen / schulden en aftrekbare zorg- en studiekosten zijn niet vooraf ingevuld.

Aftrekbare giften aan goede doelen

Als u donaties doet aan goede doelen, zijn deze onder voorwaarden aftrekbaar. Zo moet het goede doel geregistreerd staan als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt op de site van de Belastingdienst controleren of een goed doel staat geregistreerd als ANBI. Daarnaast zijn donaties alleen aftrekbaar als het totaal van de donaties in een jaar uitkomt boven 1% van uw drempelinkomen,  met een minimum van € 60 en een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Indien u jaarlijks aan dezelfde ANBI een gift doet, is het wellicht voordelig deze gift aan te merken als periodieke gift, controleer wel of u aan de voorwaarden voor een periodieke gift voldoet.

Aftrekbare studiekosten

Onder voorwaarden zijn scholingsuitgaven op te voeren als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting. Wanneer zijn scholingskosten aftrekbaar? Ten eerste mag u geen studiefinanciering ontvangen en daar ook geen recht op hebben. Daarnaast moet de studie opleiden tot een toekomstig beroep en moet het gaan om een leertraject. De plannen om deze algemene fiscale aftrek per 2019 te schrappen zijn voorlopig uitgesteld. Totdat de invoering van een alternatief rond is, kunt u - als u aan de voorwaarden voldoet - gebruik blijven maken van de aftrekpost.

Aangifte cryptovaluta

Bent u particulier en bent u op 1 januari  2018 in het bezit van cryptovaluta, zoals bitcoins? Dan behoren deze cryptovaluta tot uw bezittingen in box 3. In de aangifte inkomstenbelasting geeft u de waarde in het economisch verkeer van uw cryptovaluta op 1 januari 2018 aan. Voor de waarde in het economisch verkeer kunt u aansluiten bij de koers van het gebruikte omwisselplatform op 1 januari 2018.

Spaartegoeden kinderen opnemen in aangifte

Wanneer u minderjarige kinderen heeft, dient u hun bank- en spaartegoeden op te nemen in uw aangifte inkomstenbelasting onder uw bezittingen in box 3. Wanneer uw minderjarige kinderen een baantje hebben, hoeft u deze inkomsten niet aan te geven in uw aangifte, dat dienen uw kinderen te doen in hun eigen aangifte inkomstenbelasting.

Ervenrekening opnemen in aangifte

Erfgenamen vergeten regelmatig een ervenrekening op te nemen in hun aangifte inkomstenbelasting. De ervenrekening vormt een onderdeel van de totale (onverdeelde) nalatenschap. Erfgenamen moeten de ervenrekening dan ook aangeven als bezitting in box 3. In het jaar van overlijden van de erflater wordt het saldo van de ervenrekening nog opgenomen in de aangifte van de overledene. In het jaar na overlijden van de erflater moet u uw deel van de ervenrekening in uw aangifte opnemen.

Groene beleggingen kunnen belastingvoordeel bieden

Wanneer u groene beleggingen heeft, komt u in aanmerking voor een belastingvoordeel. Groene beleggingen zijn beleggingen in erkende fondsen die investeren in projecten voor milieubescherming. Op de site van de Belastingdienst kunt u vinden welke fondsen zijn erkend. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling van € 57.845 (2018). Dit betekent dat u alleen belasting betaalt over de belegging voor zover de waarde ervan uitkomt boven de vrijstelling. Wanneer u een fiscale partner heeft, wordt de vrijstelling verdubbeld. Behalve een vrijstelling heeft u ook recht op een extra heffingskorting. Deze bedraagt 0,7% van het bedrag van de vrijstelling waar u recht op heeft.

Verdelen inkomen met fiscale partner

Als u het hele jaar een fiscale partner heeft, dan kunt u bepaalde inkomensbestanddelen naar eigen inzicht onderling verdelen. Dit geldt onder andere voor het saldo van de inkomsten- en aftrekposten van de eigen woning, de grondslag sparen en beleggen (box 3) en de persoonsgebonden aftrek. Het verdelen hiervan kan voordelen hebben, betaalde hypotheekrente kan bijvoorbeeld het beste worden afgetrokken bij degene die het hoogste inkomen heeft in box 1.

Foutje in de aangifte herstellen

Ontdekt u na het indienen van de aangifte dat u een fout in de aangifte heeft gemaakt? U kunt fouten in de aangifte eenvoudig herstellen zolang de Belastingdienst nog geen definitieve aanslag heeft opgelegd. U kunt de aangifte opnieuw openen, de fout herstellen en de aangifte opnieuw indienen. De Belastingdienst neemt dan de laatst ingediende aangifte in behandeling.


Tips voor de aangifte 2018

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte