Aangifte lastig? Hulp door erkende en ervaren belastingadviseur door heel Nederland?
Uw aangifte al vanaf € 95,-. Vraag vrijblijvende offerte aan

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
11-01-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

De vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2020

Welke informatie heeft de Belastingdienst?

De enveloppe met een mooie blauwe kleur is bij de meeste mensen op de spreekwoordelijke deurmat gevallen. Vóór 1 mei 2020 moet u de aangifte indienen. U kunt ook uitstel vragen. Sinds 1 maart 2020 worden de aangiften alvast deels voor u ingevuld door de Belastingdienst, de zogenaamde vooraf ingevulde aangifte. 

Welke informatie staat in de vooraf ingevulde aangifte?

Er wordt ontzettend veel informatie in uw aangifte ingevuld, controleer wel of deze informatie juist is. De volgende informatie staat in uw vooraf ingevulde aangifte:

 • Naam, burgerservicenummer / sofinummer en geboortedatum van uw kind of kinderen;
 • Loon, naam werkgever, arbeidskorting en ingehouden loonheffing;
 • Loon Zorgverzekeringswet;
 • Pensioen en andere uitkeringen;
 • WOZ-waarde en adres van uw eigen woning en de periode dat deze woning uw hoofdverblijf was;
 • Gegevens van uw andere woningen in Nederland, zoals een vakantiehuis;
 • Ontvangen studiefinanciering en uw studieperiode;
 • Heffingskortingen: jonggehandicaptenkorting, doorwerkbonus, alleenstaande ouderenkorting, levensloopverlofkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting en alleenstaande ouderkorting;
 • Ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting;
 • Ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;
 • Lijfrentepremies;
 • Hypotheekgegevens en dividendbelasting;
 • Banksaldi en spaartegoeden;
 • Waarde effectenportefeuilles;
 • Leningen en andere schulden;
 • Buitenlandse pensioenen uit Duitsland en België;
 • Premies AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen);
 • Buitenlandse spaartegoeden;
 • Inkomsten van zorgverleners uit persoonsgebonden budget;
 • Naam, burgerservicenummer / sofinummer en geboortedatum van uw echtgenoot of partner;
 • De periode dat u getrouwd was of samenwoonde.


De vooraf ingevulde aangifte

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte