De algemene heffingskorting

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
24-01-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

De algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Vanaf 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk.

De algemene heffingskorting bedraagt

  • 2016: maximaal € 2.242. Vanaf een belastbaar inkomen van € 19.922 neemt deze geleidelijk af tot minimaal € 0.
  • 2015: maximaal € 2.203 (AOW+, € 1.123). Vanaf een belastbaar inkomen van € 19.645 neemt deze geleidelijk af tot minimaal € 1.342 (AOW+, € 685).
  • 2014: maximaal € 2.103 (AOW+, € 1.065). Vanaf een belastbaar inkomen van € 19.645 neemt deze geleidelijk af tot minimaal € 1.366 (AOW+, € 693).

Partners hebben ieder zelfstandig recht op deze heffingskorting. Zij kunnen deze korting niet overdragen aan hun partner. Als één van de partners geen of weinig inkomsten heeft en dus zijn eigen heffingskorting niet (helemaal) gebruikt, dan kan die partner onder voorwaarden wel (een deel van) het bedrag rechtstreeks uitbetaald krijgen van de Belastingdienst.

Deze discussie speelt als de minstverdienende partner een belastbaar inkomen heeft dat lager is dan ongeveer € 5.500 op jaarbasis. Voorwaarde voor uitbetaling is, dat de partner van de belastingplichtige voldoende inkomen heeft en daarover voldoende belasting betaalt voor zowel zijn eigen algemene heffingskorting als die van zijn partner.

De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt sinds 2009 in 15 jaar tijd afgebouwd met 6,67% per jaar. Dit betekent dat er in 2016 ten hoogste € 1.047 (46%) van de algemene heffingskorting wordt uitbetaald aan de minstverdienende partner.

De beperking van de uitbetaling geldt niet indien de minstverdienende partner geboren is vóór 1 januari 1963. Voor deze groep blijft - mits ook aan de andere voorwaarden is voldaan - de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. Is de minstverdienende partner geboren tussen 1 januari 1963 en 1 januari 1972 of is er in het huishouden een kind van 5 jaar of jonger aanwezig, dan wordt over 2016 maximaal 66,67% van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner uitbetaald.


De algemene heffingskorting

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte