Aftrekbare studiekosten en studiefinanciering

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
01-07-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Aftrekbare studiekosten en studiefinanciering

Als u studiefinanciering krijgt, zijn de studiekosten in uw aangifte inkomstenbelasting fiscaal genormeerd aftrekbaar. Dit geldt ook als u alleen recht heeft op een OV-kaart. Als u niet onder de WSF valt, zijn de studiekosten normaal aftrekbaar, zie voor een artikel over dit onderwerp hier.

Studiefinanciering en studiekosten

Als u recht heeft op studiefinanciering, kunt u aanspraak maken op aftrek van studiekosten in uw aangifte inkomstenbelasting 2014, als definitief komt vast te staan dat de beurs wordt omgezet in een lening (en dus niet wordt omgezet in een gift). Als de beurs wordt omgezet in een gift en uw studiekosten waren hoger, dan is het meerdere aftrekbaar. Bij thuiswonende studenten kan er dan soms recht zijn op aftrek, de gift is bij deze studenten vaak laag.

In 2008 heeft een rechter een uitwonende student gelijk gesteld met een thuiswonende student, hierdoor is de drempel voor de gift eigenlijk gelijk.

Als uw studiekosten niet worden omgezet in een gift en worden omgezet in een lening, zijn er twee situaties:

  1. lage studiekosten, aftrekbare studiekosten boven de normbedragen voor studiekosten van de WSF;
  2. hoge studiekosten, aftrekbaar de werkelijke kosten minus de normbedragen van de WSF. Van hoge studiekosten is sprake als de werkelijke studiekosten 2x de normbedragen van de WSF zijn.

Geen inkomen

U moet wel belasting betalen om deze te kunnen terugkrijgen. Als u in een jaar geen inkomen heeft, moet u toch aangifte doen, u kunt namelijk een negatief inkomen creëren. Dit negatieve inkomen kan dan in latere jaren worden gecompenseerd met positief inkomen.


Meer weten van aftrekbare studiekosten en wsf

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte