Airbnb-inkomsten belastingvrij

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
24-09-2018
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Airbnb-inkomsten belastingvrij

Moet u belasting betalen over de inkomsten bij verhuur van uw woning (of garage of tuinhuisje) via bijvoorbeeld Airbnb?

Airbnb-inkomsten zijn belastingvrij

Volgens de Rechtbank Noord Nederland (uitspraak 2018) zijn de inkomsten uit de verhuur van een tuinhuisje belastingvrij. Volgens de rechter is dit enkel anders bij de tijdelijke verhuur van de gehele woning en niet bij de verhuur van een deel van de woning. De rechter stelt dat de eigen woning, gewoon een eigen woning blijft, ook als deze (deels) tijdelijk wordt verhuurd (artikel 3:111 zevende lid wet IB).

Procedure rechtbank inzake Airbnb

Henk woont met Trees in een eigen woning. Sinds 2015 hebben ze een mooi tuinhuisje, deze is nieuw gebouwd. Het tuinhuisje wordt verhuurd aan toeristen. In 2015 gedurende 21 dagen, de opbrengst bedraagt ruim € 3.500. De Belastingdienst is van mening, dat 70% van de huurinkomsten belast moeten worden (artikel 3:112 en 3:113 Wet IB). De rechter stelt dat verhuur van een deel van de woning niet onder deze regeling valt. Gedeeltelijke verhuur van de eigen woning is volgens de rechtbank belastingvrij. Er komt zeker hoger beroep !

Fiscale noot Airbnb-inkomsten

De Belastingdienst gaat in hoger beroep tegen de genoemde uitspraak. Is ook logisch gezien het belang. In Nederland verhuren ongeveer 10.000 mensen een deel van hun eigen woning. In 2016 waren dit er 8.000 met in totaal 24 mln aan inkomsten. En dan gaat het om het aantal mensen dat bekend is bij de Belastingdienst, het werkelijk aantal zal veel hoger liggen. De lijn tot nu toe was dat 70% van de inkomsten belast zijn en de kosten deels aftrekbaar. Het moet dan wel gaan om kosten welke direct samenhangen met de verhuur, hierbij kunt u denken aan:

  1. gas/water/ electra
  2. schoonmaakkosten
  3. wassen
  4. advertenties en reclame

Soms is er wel 6% BTW verschuldigd (bij inkomsten boven € 20.000 (door KOR-regeling) en actieve verhuur).

Tevens kunnen hypotheekverstrekkers gaan piepen (kijk in uw hypotheekakte). De hypotheekrente blijft in z'n geheel gewoon aftrekbaar.

De rechter gooit nu een steen in de fiscale vijver, de inkomsten zijn volgens hem bij gedeeltelijke verhuur van de eigen woning be-lastingvrij. In hoger beroep zal blijken of dit ook zo blijft, mijn fiscale bril zegt mij dat dit niet zo is. De uitspraak door de rechtbank is wel goed gemotiveerd, dus de hoger beroepprocedure is een uitdaging.

Als een huurder (niet eigenaar van een woning) tijdelijk zijn huurwoning verhuurt is dit (via een omweg) belastingvrij. Het huurrecht is belast in box 3 edoch op grond van de wet ook weer vrijgesteld (artikel 5.19 vierde lid wet IB). Het kan wel zijn dat er BTW is ver-schuldigd over de verhuur. Meestal blijft de huurtoeslag gewoon van toepassing.

In vrijwel alle gevallen moet er toeristenbelasting worden betaald.

Er staan ongeveer 20.000 Nederlandse kamers en woningen op de site van Airbnb. In 2015 heeft de Belastingdienst al aangegeven de site te gaan controleren en in kaart te willen brengen welke mensen de inkomsten ook opgeven.  In de VS moet Airbnb de infor-matie aan de Belastingdienst verstrekken (mits hoger dan 20.000 dollar en meer dan 200 reserveringen), in Nederland is dit nog niet zo, zal een kwestie van tijd zijn. Uitdaging is dat Airbnb in Nederland geen vestiging heeft. Airbnb is geen lastige of gesloten orga-nisatie, in Amsterdam houdt Airbnb zelfs de toeristenbelasting in. Via je account op Airbnb kun je zelfs de belastinginkomsten bekijken.

Fiscale en formele checklist Airbnb-verhuur

Als u uw woning of een deel hiervan gaat verhuren via Airbnb zijn een paar dingen echt van belang:

  1. formele eisen verhuur: zoals brandveiligheid etc.;
  2. moet u inkomstenbelasting betalen (is discutabel);
  3. moet u BTW in rekening brengen (meestal niet);
  4. bent u toeristenbelasting verschuldigd (meestal wel);
  5. stelt uw gemeente eisen aan tijdelijke verhuur (meestal wel, kijk op site gemeente);
  6. is uw hypotheekverstrekker het eens met de verhuur (kijk in hypotheekakte).

Bron Airbnb belastingvrij

Rechtbank Noord Holland (ECLI:NL:RBNHO:2018:4343)


Airbnb verhuur belastingvrij

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte