Is investeren in zeeschepen nog steeds interessant?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
20-09-2015
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Is investeren in zeeschepen nog steeds interessant?

De Nederlandse overheid stimuleerde de verdere groei van zeevaartactiviteiten van Nederlandse ondernemingen door gunstige fiscale stimuleringsmaatregelingen. Eén daarvan was de regeling tijdelijke willekeurige afschrijving.

Vanaf 2014 is investeren in zeeschepen fiscaal niet meer interessant.

Regeling tijdelijke willekeurige afschrijving 2009-2011

Investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen – onder meer in nieuwe zeeschepen – konden in twee jaar worden afgeschreven. De regeling tijdelijke willekeurige afschrijving gold voor investeringen in 2009 (met ingebruikname vóór 1 januari 2012) en is zowel in 2010 als in 2011 met een jaar verlengd (met ingebruikname vóór 1 januari 2013 respectievelijk 1 januari 2014). De regeling is per 2012 afgeschaft.

Nieuwe regeling willekeurige afschrijving 2013

Na een onderbreking van 1,5 jaar is de regeling medio 2013 weer voor een half jaar geactiveerd, zij het in afgeslankte vorm. Er kan nu alleen in het jaar 2013 willekeurig afgeschreven worden, tot maximaal 50% van de aanschaffingskosten. De resterende 50% dient op reguliere wijze afgeschreven te worden. Uiterste ingebruikname vóór 1 januari 2016. Deze regeling is dus een stuk minder aantrekkelijk voor investeringen in zeeschepen. Tot nu toe worden er dan ook geen nieuwe investeringsmogelijkheden aangeboden.

Investeren in zeeschepen

Voor meer informatie over investeren in zeeschepen kunt u kijken op de website van Hanzevast Capital

Raadpleeg voordat u besluit tot investeren altijd het prospectus.


Investeren in zeeschepen

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte