Sponsoring en fiscus

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
04-01-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Sponsoring en fiscus

Een DGA of ondernemer mag kosten voor sponsoring aftrekken van de winst van zijn bedrijf / B.V. Soms komt het voor dat de ondernemer / DGA de sponsoring heeft betaald vanwege privébelangen, dit zou onzakelijk kunnen zijn. De kosten zijn dan niet aftrekbaar. In dit artikel een toelichting op de aftrekbaarheid van sponsorkosten, veelal een grijs gebied.

Ondernemer, fiscus en sponsoring

Een ondernemer (eigenaar eenmanszaak, VOF of maatschap) kan de kosten voor sponsoring in mindering brengen op de winst. De vraag die wel moet worden gesteld is in welke hoedanigheid de kosten worden gemaakt. Een privébelang kan samen oplopen met de kosten voor de sponsoring. Als de kosten enkel worden gemaakt uit privé oogpunt (bevrediging van privébehoeften), dan zijn de kosten niet aftrekbaar. Als vaststaat dat de sponsoring te maken heeft met het bedrijf van de ondernemer, dan zijn de kosten aftrekbaar. De Belastingdienst moet geen ondernemertje gaan spelen en op de stoel van de ondernemer gaan zitten om te kijken of de kosten zakelijk zijn. Wat nog wel kan is dat niet alle kosten aftrekbaar zijn, soms is er een groot verschil tussen het belang of nut voor de onderneming en de omvang van de kosten. Een deel van de kosten is dan niet aftrekbaar, dit komt voort uit het voor fiscalisten bekende Cessna arrest.

DGA, fiscus en sponsoring

Kosten binnen een B.V. zijn aftrekbaar. De kosten binnen een B.V. kunnen echter ontstaan doordat de privépersoon achter de B.V. (de DGA) op grond van privé-overwegingen of belangen de kosten binnen de B.V. heeft gemaakt. Kosten of uitgaven die geen zakelijk belang dienen of kosten die niet dienstbaar zijn aan de B.V. zijn kosten of uitgaven die gemaakt zijn in het belang van de DGA, ze dienen derhalve een aandeelhoudersbelang. Deze kosten zijn dan niet aftrekbaar van de winst, maar worden gezien als dividenduitkering aan de DGA. Het bruto bedrag wordt dan als uitkering gezien, de B.V. moet (over het gebruteerde bedrag) 15% dividendbelasting afdragen, de DGA zal ook nog 10%, totaal derhalve 25% box 2 heffing.

Wilt u zeker weten dat u de kosten van sponsoring op de juiste wijze verwerkt in uw administratie? Overweeg dan de aanschaf van online boekhoudsoftware. Hiermee kunt u snel, eenvoudig en vooral ook betrouwbaar de belangrijkste aftrekposten automatisch verwerken. Enkele voorbeelden van online boekhoudsoftware die wij geschikt vinden, zijn:

 

Sponsoring of hobby

Sponsoring zijn meestal zakelijke kosten, hobby's zijn privé, deze kosten zijn niet aftrekbaar. Soms komen de werelden van sponsoring en hobby dicht bij elkaar en is er een grijs gebied tussen zakelijk denken en privé voelen. De kosten moeten vanuit het bedrijf gezien een zakelijk karakter hebben. Een weldenkende ondernemer zou deze kosten ook moeten maken, zeggen veel rechters.

Rechtspraak en sponsoring

In een arrest van de Hoge Raad (11 mei 2012) ging de Hoge Raad nog eens kijken naar een uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem. Een bedrijf dat zich bezighield met stralen en verven van metaal behoorde tot een concern waarbinnen ook een bedrijf was opgenomen dat zich met name richtte op de verkoop van karts en onderdelen voor karts. De karts werden gereden door de zoon van de eigenaar - DGA. Feitelijk waren de activiteiten van het kartbedrijf gestaakt, de winkel was gesloten en de verkoop zeer beperkt. De verliezen uit de kartsport werden (via opname in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met het straal- en verfbedrijf) verrekend met de winsten van het straal- en verfbedrijf. De verliezen waren redelijk fors, gemiddeld € 100.000 per jaar. De inspecteur was van mening dat maximaal € 2.000 aftrekbaar was. De DGA stelde dat alle kosten aftrekbaar waren omdat er reclame wordt gemaakt voor de kartwinkel, het merk van karts en het straalbedrijf. De rechter moest er aan te pas komen. Het Gerechtshof in Arnhem stelde vast dat er wel enig zakelijk karakter te ontdekken was. Omdat de kartactiviteiten waren gestaakt in 1999, werden de kosten die daarna werden gemaakt geschrapt. Enige waarde voor de naamsbekendheid van het straalbedrijf leek aannemelijk. Aanwijsbare nieuwe klanten waren er niet en algemene naamsbekendheid en het effect hiervan zijn lastig te bewijzen. Hierbij werd ook meegewogen dat de logo-aanduiding beperkt was en de wedstrijden in het buitenland plaatsvonden. De rechter was van mening dat er een wanverhouding was ontstaan tussen kosten en waarde van de reclame resp. sponsoring. De kosten werden grotendeels gemaakt voor de persoonlijke behoeftenbevrediging van de DGA en diens zoon. De rechter stond € 10.000 als aftrekbare kosten toe, en in de jaren na 1999 slechts € 3.000.

Conclusie sponsoring en fiscaliteit

De ondernemer moet een goed verhaal hebben over gemaakte kosten voor sponsoring, temeer als er een persoonlijke behoefte van de DGA wordt bevredigd. Een wanverhouding wordt genadeloos afgestraft. De ondernemer moet kunnen aangeven hoe de sponsoring heeft bijgedragen aan meer klanten en wellicht een hogere of betere omzet. Onderbouwen hiervan is lastig, maar het is goed om te weten dat dit een belangrijk punt van aandacht is.

Uitspraken rechters

Rechtbank Arnhem d.d. 23 februari 2010.

Gerechtshof Arnhem 22 februari 2011.

Hoge Raad 11 mei 2012, nummer 11-01421.


Sponsoring en fiscus

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte