Persbericht RDW inzake cataloguswaarde

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-09-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Persbericht RDW inzake cataloguswaarde

Catalogusprijzen voertuigen nu ook online

Zoetermeer, 25 januari 2010

Sinds 1 januari 2010 is, naast de technische en milieugegevens van een voertuig, ook de catalogusprijs te vinden op www.rdw.nl. De vermelding van de catalogusprijs van personenauto’s, bestelauto’s en motorrijwielen door de RDW vindt plaats op verzoek van de Belastingdienst. Het betreft overigens alleen voertuigen die vanaf 1 januari 2010 voor het eerst op naam zijn gezet.

De Belastingdienst vroeg om de vermelding van de catalogusprijs omdat de hoogte van de bijtelling veel vragen opriep bij zakelijke rijders. De online catalogusprijs moet het aantal vragen en discussies over dit onderwerp verminderen.

Het opvragen van de catalogusprijs is vooral handig voor werkgevers en hun werknemers met een auto van de zaak. Werkgevers kunnen de online gepubliceerde catalogusprijs gebruiken voor het berekenen van de bijtelling voor de loonbelastingopgave. Werknemers kunnen nu eenvoudig vaststellen of hun werkgever de bijtelling heeft afgeleid van de juiste cataloguswaarde.
Voor ondernemers van wie de auto op naam van het bedrijf staat en die de auto ook privé gebruiken, is de online service ook handig om de juiste cataloguswaarde te kunnen gebruiken in de aangifte Inkomstenbelasting.

De catalogusprijs vormt de basis voor het berekenen van bijtellingen in de belastingaangifte voor het privégebruik van de auto van de zaak. De prijs is opgebouwd uit de netto-catalogusprijs, inclusief af-fabriek accessoires, vermeerderd met de BPM en de omzetbelasting.
Het verstrekken van de catalogusprijs draagt bij aan een administratieve lastenverlichting voor de burger en de branche.Persbericht RDW Cataloguswaarde

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte