Verliesverrekening vennootschapsbelasting

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
19-05-2017
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Verliesverrekening vennootschapsbelasting

Verliezen in een B.V. kunnen met het vorige jaar en de komende 9 jaar worden verrekend.

Verliesverrekening in de loop der jaren

In de vennootschapsbelasting is de verliesverrekening beperkt.

  • U kunt verliezen in de B.V. verrekenen met de winst van het vorige jaar (zogenaamde carry back of achterwaartse verliesverrekening)
  • U kunt verliezen in de BV verrekenen met de winsten in de komende 9 jaren (zogenaamde carry forward of voorwaartse verliesverrekening)
  • U moet de winst eerst verrekenen met het voorgaande jaar en pas daarna met het toekomstige jaar (of jaren)

Crisismaatregel verliesverrekening

Voor 2009, 2010 en 2011 geldt een ruime regeling (3 jaar terug en 6 vooruit). Door de crisis is de regeling verruimd, een verlies uit 2009, 2010 en 2011  is verrekenbaar met de winsten uit de 3 vorige jaren en de 6 daarop volgende jaren.

Verliezen zijn verrekenbaar als deze zijn vastgesteld in een beschikking, deze wordt meestal gelijk met de aanslag verstrekt. Als u de beschikking niet hebt ontvangen, moet u de inspecteur hierom vragen, dit moet binnen 6 weken nadat de aanslag is opgelegd. Als u geen beschikking krijgt en geen bezwaar maakt, bent u de verliezen kwijt.


Verliesverrekening vennootschapsbelasting

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte