Belastingheffing over innovatie in Nederland en buitenland

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
02-09-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingheffing over innovatie in Nederland en buitenland

Als u innovatieve zaken gaat opzetten, kunt u dit in Nederland of in het buitenland doen. In Nederland bent u over winsten in een B.V. een tarief van minimaal 20% verschuldigd. Bij winsten boven € 200.000 is dit tarief 25%. Sinds enkele jaren kent Nederland een speciale regeling voor winsten op innovatie, het belastingtarief in de B.V. bedraagt dan 5%.

De tarieven in het buitenland zijn redelijk vergelijkbaar. Sommige innovatieve zaken vallen in het buitenland wel onder het speciale tarief en in Nederland niet. Buitenlandse structuren zijn vaak kostbaar, het voordeel moet derhalve substantieel zijn. Rekent u bij het opzetten op ongeveer € 10.000, voor advisering en opzet.

Innovatie in Nederland en belastingheffing

Nederland wil met de innovatiebox de Research en Development-afdelingen van bedrijven naar Nederland halen en daarnaast innovatie stimuleren. Veel belastingadviseurs richten zich hierop, maar steeds meer adviseurs komen erachter dat de regeling complex is en zelden van toepassing. De innovatiebox is van toepassing op zelf voortgebrachte bedrijfsmiddelen die innovatief zijn. Dit zijn zaken waar u een octrooi voor heeft gekregen of waarvoor een S&O-verklaring is verstrekt.

De innovatiebox geldt meestal dus niet voor software, merken, domeinnamen, logo's, franchiseconcepten of zaken die niet op de balans zijn opgenomen.

Innovatie in Ierland en belastingheffing

Ierland kent op dit moment een algemeen tarief van 12,5% over de winst in de B.V. Voor innovatiewinsten rekent Ierland een tarief van 2,5%. In Ierland gelden minder stringente regels dan in Nederland. Het is niet van belang of u het innovatieproduct zelf heeft ontwikkeld of heeft gekocht. De regeling is ook van toepassing op software, franchisestructuren en domeinnamen. U moet het patent of octrooi wel in Ierland registreren.

Innovatie in Luxemburg en belastingheffing

In Luxemburg is het tarief voor innovatie ongeveer 6%. De regeling is net zo ruim als in Ierland en dus ook van toepassing op domeinnamen, software, etc. Als u het bedrijfsmiddel heeft gekocht van een verbonden lichaam, mag u de regeling niet toepassen. Als het bedrijfsmiddel is gekocht van de directeur-grootaandeelhouder (de DGA) kunt u de regeling wel toepassen. Ook in Luxemburg moet u een patent aldaar aanvragen. De kosten zijn in Luxemburg vaak iets hoger, dit komt met name door de directievoering.

Innovatie in België en belastingheffing

In België is het tarief voor innovatie ongeveer 7%. België heeft als nadeel dat u aldaar een vestiging moet openen, de voortbrenging moet namelijk in België hebben plaatsgevonden. Voor innovatie in België moet u een adviseur aldaar raadplegen, er gelden stringente regels.

Overige landen

In Spanje en Italië wordt op dit moment gewerkt aan een speciale regeling voor belastingheffing op innovatie. De regeling moet in 2011 gereed zijn.

Advies aan Nederlandse regering

De innovatiebox is te complex en men zou ook software en merken onder de regeling moeten brengen. Daarnaast moet de regeling praktischer worden, op dit moment is de regeling te complex en wordt er nog weinig gebruik van gemaakt. Met name de toedeling van de algemene kosten is een lastige materie.


Belasting over innovatie in Nederland en buitenland

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte