Betaal eerst de Belastingdienst en dan de bank

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
10-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Betaal eerst de Belastingdienst en dan de bank

Als uw bedrijf in zwaar weer zou belanden, is het verstandig dat u eens met één van onze fiscaal juristen belt. Zij kunnen u adviseren met betrekking tot dingen die u wel en vooral niet moet doen. In dit artikel een situatie waar het volledig mis ging.

De bank wil zijn geld

De B.V. is zelf verantwoordelijk voor haar schulden, soms stelt de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zich privé borg of aansprakelijk voor schulden van de B.V. De aandeelhouder / DGA van een B.V. is normaliter niet aansprakelijk voor schulden van de B.V. Bij onbehoorlijk bestuur (of onterecht dividend uitkeren in het verleden) kan een DGA soms wel worden aangesproken voor schulden van de B.V. Als een B.V. failliet wordt verklaard, worden steeds vaker DGA's aansprakelijk gesteld voor belastingschulden.

Betaal de Belastingdienst eerst

Als een B.V. niet (meer) draait en failliet gaat, dan kan een DGA in privé hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de B.V. Een DGA kan soms ook - in het zicht van een faillissement - zijn activa verkopen om hiermee schulden van de B.V. te kunnen betalen.

De B.V. heeft, naast schulden bij de Belastingdienst en crediteuren, ook nog een schuld bij de bank. De crediteuren en met name de bank zetten extreme druk op de DGA en hij voldoet als eerste de bank. De bank had een pandrecht / zekerheidsrecht op vele activa en moest hiermee toestemming geven voor een verdere verkoop van activa. De DGA kon dus feitelijk geen kant meer op. Uiteindelijk voldoet de DGA vele crediteuren en lost hij ook de bankschuld grotendeels af. De Belastingdienst kon niet worden betaald, de B.V. had substantiële omzetbelasting- en loonbelastingschulden. Deze schulden worden niet betaald en na faillissement van de B.V. stelt de Belastingdienst de DGA in privé volledig aansprakelijk voor alle belastingschulden van de B.V.

De bovenstaande situatie wordt voorgelegd aan het Gerechtshof en deze doet in mei 2015 uitspraak. De DGA had de bank niet mogen betalen, maar eerst de Belastingdienst. De ondernemer had met beide partijen in gesprek moeten gaan. Omdat de DGA niet voldoende rekening heeft gehouden met de rechten van de Belastingdienst, was hij in privé aansprakelijk voor de vele tonnen die de Belastingdienst van de B.V. tegoed had.


Betaal eerst belastingdienst dan bank

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte