Ondernemer en huwelijkse voorwaarden

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
10-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Ondernemer en huwelijkse voorwaarden

De gemiddelde ondernemer is onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Daarmee is het vermogen afgescheiden. Kunnen schuldeisers aan uw huis en bezittingen komen?

Algemeen, ondernemer en huwelijkse voorwaarden

Als een schuldeiser geen geduld meer heeft, kan hij het faillissement aanvragen. Let erop dat er minimaal 2 schuldeisers nodig zijn voor de aanvraag van het faillissement. Wordt het faillissement uitgesproken, dan wordt op deze dag ook een curator benoemd. Hij komt veelal dezelfde dag nog bij u op bezoek. Een eigenaar van een maatschap, eenmanszaak of VOF is hoofdelijk aansprakelijk (ook met zijn privé vermogen) voor de schulden van zijn onderneming. Bij een B.V. gaat alleen de B.V. failliet en kan de DGA privé worden aangesproken. Dit kan indien:

  1. de DGA een schuld aan de B.V. heeft;
  2. de DGA door de Belastingdienst aansprakelijk wordt gesteld wegens niet betaalde belastingschulden waarvan de betalingsonmacht niet tijdig is gemeld;
  3. de DGA volgens een schuldeiser of de curator privé aansprakelijk is wegens een onbehoorlijk bestuur.

De positie van de echtgenoot

Op dit moment ben ik steeds vaker betrokken bij faillissementen van ondernemers, soms gehuwd, soms ongehuwd samenwonend. Welke bezittingen blijven buiten de handen van de Belastingdienst of de schuldeisers als er een aansprakelijkheid volgt? Een goede voorbereiding is essentieel. Tot het vermogen van de failliete ondernemer behoort:

  1. alles wat op zijn naam staat;
  2. het vermogen van de partner waarmee de ondernemer in gemeenschap van goederen is gehuwd (of geregistreerd partnerschap heeft);
  3. de inboedelzaken als deze zo in de huwelijkse voorwaarden zijn opgenomen (meestal).

Huwelijkse voorwaarden en ondernemer

Meestal staat in de huwelijkse voorwaarden dat iedere gemeenschap wordt uitgesloten, dit wordt vaak aangevuld met een verrekenbeding. Het overbespaarde inkomen in een jaar wordt met elkaar verrekend. Hierdoor blijft het eigen vermogen van de partner bij hem / haar en kan de partner wel profiteren van de bedrijfswinst (door verrekening). Als er niet is verrekend, kan een schuldeiser of curator hier een kritische blik op werpen.

Privé-eigendommen moeten dus aantoonbaar op naam van de partner staan om buiten het faillissement te blijven. Het woonhuis staat hiertoe vaak op naam van de partner, dit kan ook gelden voor een privé-auto. Het bewijs dat zaken aan de partner toebehoren, kan worden geleverd door een akte, factuur of anderszins. Daarnaast moet de partner ook alle kosten (rente, aflossing en premies) voor zijn / haar rekening nemen. Als de partner geen inkomen heeft, kan hij / zij het huis betalen uit het te verrekenen inkomen. In de huwelijkse voorwaarden moet dan wel staan opgenomen dat de hypotheekrente niet tot de kosten van de huishouding behoort.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte