Belastingvrij afboeken schuld DGA

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingvrij afboeken schuld DGA

Steeds vaker krijgen wij vragen over het belastingvrij afboeken van een schuld van de DGA aan zijn B.V. Wat te mooi is om waar te zijn, is dat vaak ook. Is het dan flauwekul wat er in het nieuws voorbijkomt en door enkele adviseurs wordt geroepen? Ja, in veel gevallen wel. Een rekening-courantschuld van de DGA aan zijn B.V. geeft de Belastingdienst een aantal opties:

 1. De opname is loon geweest.
 2. De opname is een dividenduitkering geweest.
 3. De opname is een echte lening.

Overige gevolgen van een rekening-courantschuld kunnen zijn:

 1. Pensioenprobleem: grote opnamen kunnen ervoor zorgen dat het pensioen in eigen beheer wordt gedekt door een (waardeloze) vordering op de DGA. Dit kan afkoop van pensioen tot gevolg hebben (gevolg: 52% belasting en 20% revisierente).
 2. Rente: de rente op de rekening-courant is vaak in privé niet aftrekbaar en in de B.V. wel belast.
 3. Faillissement: bij een faillissement van uw B.V. komt de curator het geld bij de DGA in privé ophalen.

Belastingvrij uw schuld wegstrepen

Als een directeur-grootaandeelhouder (de DGA) een schuld aan zijn B.V. heeft opgebouwd, dan wil hij hier graag af. In het programma Business Class (presentator de heer H. Mens) stelt de heer Van Rijswijk van VRB Advies dat DGA's een adviesbox voor € 999 kunnen bestellen om het uit te voeren. Na wat leeswerk zou de DGA de schuld eenvoudig kunnen wegstrepen, aldus het bijzondere advies (uitzending kunt u hier bekijken). De Belastingdienst zou dit jaar scherp letten op de schuld van de DGA, navraag bij de Belastingdienst leert dat dit niet zo is. De DGA wordt in algemene zin wel in de gaten gehouden, temeer als er sprake is van onzakelijke leningen vanuit zijn eigen bedrijf (de B.V.).

De insteek is de volgende:

 • Een DGA heeft sinds vele jaren een schuld aan zijn B.V.
 • De schuld is in rekening-courant opgebouwd.
 • De DGA kan de schuld niet (meer) aflossen.
 • De DGA heeft de schuld niet afgelost en kon dit ook niet (schijnlening).
 • De lening is feitelijk in het verleden omgezet in een (vermomde) uitdeling.
 • De opnamen hebben in het verleden het karakter gekregen van een dividenduitkering.
 • De inspecteur had dan in het verleden zich moeten melden bij de DGA en de opnamen als dividenduitkeringen moeten aanmerken.
 • De inspecteur heeft dat niet gedaan en is hiermee te laat, navorderen is dan nu niet meer mogelijk (geen nieuw feit).

De gedachte hierachter is wel te volgen en niet geheel onjuist. Echter de vraag is of de inspecteur te laat en / of de inspecteur een nieuw feit nodig heeft.

 1. Uit diverse uitspraken van rechters (jurisprudentie) blijkt dat de Belastingdienst (inspecteur) niet snel zijn rechten op navordering (door een nieuw feit) verspeelt.
 2. Als de aangifte is gemaakt door een deskundige (accountantskantoor, belastingadviseur), dan kan de Belastingdienst eenvoudig stellen dat de aangifte juist moet zijn. Navordering blijft dan gewoon mogelijk.
 3. Daarnaast is navordering altijd mogelijk als de DGA te kwader trouw is geweest, een nieuw feit is dan niet nodig.

Bovenstaande reduceert de kans dat de belastingschuld belastingvrij kan worden weggestreept aanzienlijk.

Voorbeeld dividenduitkering / schuld verminderen  

Als de DGA een schuld aan zijn B.V. heeft, dan kan hij deze aflossen door een dividenduitkering. De B.V. moet dan wel over voldoende vermogen (en geld) beschikken. Als er pensioen in de B.V. is ondergebracht, moet u zich laten adviseren (zogenaamde uitkeringstoets). Stel dat u een schuld heeft van € 100.000, dan moet u een bruto dividenduitkering van € 133.333 ontvangen, hiervoor moet u dus cash € 33.333 dividend belasting / box 2 heffing betalen. Vaak zijn de liquiditeiten niet voorhanden, en laat de DGA de schuld elk jaar oplopen. De discussie met de Belastingdienst komt op enig moment zeker voorbij en over een oplossing nadenken is noodzakelijk.

Risico's belastingvrij wegstrepen schuld DGA 

De Belastingdienst heeft sinds 2010 ruimere navorderingsmogelijkheden. Bij kwade trouw of een kenbare fout kan er veel ruimer en langer worden nagevorderd. De Belastingdienst zal bij dit soort adviezen als vanzelfsprekend alle registers opentrekken en gaan procederen. Dit met als insteeek dat niet de juiste aangifte is ingediend en dat de DGA de Belastingdienst fout heeft geïnformeerd. Ook de adviseur kan hierbij worden betrokken (4e tranche AWB) en wellicht aansprakelijk worden gesteld. Als er pensioen in de B.V. is ondergebracht, zal de Belastingdienst wellicht ook stellen dat dit pensioen is afgekocht.

Daarnaast speelt nog het vraagstuk van "ethiek". Onder meer de heer prof.dr.mr. Edwin Heithuis van de Universiteit van Amsterdam vraagt zich af of dergelijke adviezen niet in strijd zijn met de eer en waardigheid van het beroep. De DGA leent geld en poetst dit belastingvrij via een bedenkelijk trucje weg.

Conclusie Belastingvrij wegstrepen schuld aan B.V. 

Sommige dingen klinken te mooi om waar te zijn, meestal zijn ze dit dan ook. Belastingvrij een schuld wegpoetsen is hier een voorbeeld van. Heeft u als DGA een schuld aan uw B.V., leg deze dan schriftelijk (tegen zakelijke voorwaarden) vast en reken een zakelijke rente (3% - 5%). Het stellen van zekerheid geniet de voorkeur.

Er zijn beperkt situaties denkbaar waarbij men het standpunt "belastingvrij wegstrepen" zou kunnen innemen. Dit zouden wij het eerst adviseren als u in gesprek bent met de Belastingdienst, bijvoorbeeld bij een boekenonderzoek. Pro actief het standpunt innemen en de schuld wegstrepen zal meer problemen veroorzaken dan oplossingen bieden.


Meer weten van belastingvrij afboeken schuld dga

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte