Regresvordering TBS & DGA

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Regresvordering TBS & DGA

Een DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) wordt aansprakelijk gesteld door de Rabobank voor een schuld van zijn BV, dit als gevolg van een borg. De borg wordt betaald en hiermee heeft de DGA een vordering op zijn BV. De BV kan niet betalen, normaal is de vordering dan aftrekbaar in box 1 (TBS vordering). Het zal van de voorwaarden afhangen of de vordering aftrekbaar is.

Borgstellingsvergoeding en TBS

Een borgstellingsvergoeding (door de BV aan de DGA) wordt aangemerkt als een vergoeding die belast is in box 1 (artikel 3.92 lid 2 wet IB).

Regresvordering en fiscus

Als de borg wordt aangesproken door de bank moet de DGA meestal betalen. De DGA doet de betaling voor zijn BV en krijgt hiermee een vordering op zijn BV. Als de BV niet kan betalen kan de vordering wellicht worden afgewaardeerd. De vordering kan meestal niet worden betaald, bij betaling mag deze voor de TBS regeling gewaardeerd worden op het bedrag dat is betaald (besluit CPP 2008/520M d.d. 1 december 2008). De uitspraken van het Gerechtshof (Amsterdam 3 maart 2011 en Den Bosch 25 maart 2011) stellen dat bij een borgstelling er al een balans in privé moet worden opgemaakt, aan de ene kant een vordering op de BV en aan de andere kant een schuld. Voorzover ons bekend lopen er nog cassatie procedures tegen deze uitspraken.

Rechter en TBS vordering

Een regresvordering kan pas worden afgewaardeerd als de DGA is aangesproken en heeft betaald (Gerechtshof Den Haag 6 juli 2010).

Bij een onzakelijke borgstelling kunnen er problemen ontstaan. Op 3 maart 2011 deed het Gerechtshof in Amsterdam (nummer P09/00194-00196) een uitspraak over het moment dat een vordering kan worden afgewaardeerd. Dit is het moment dat de borgtochtovereenkomst is gesloten.

Op 25 augustus 2011 heeft de Rechtbank in Breda (nummer 10/538) een uitspraak gedaan waarbij de vordering op de BV niet mocht worden afgewaardeerd. De DGA is de geldverstrekking onder zodanige voorwaarden aangegaan dat een "normale" schuldenaar dit niet zou doen, een meer dan evenredig debiteurenrisico, aldus de Rechtbank. Een derde (niet DGA) zou de overeenkomst nimmer hebben getekend. De DGA had zich borg gesteld voor 150.000 euro, vlak voor het faillissement van de BV is de borgstelling vervangen door een hoofdelijke aansprakelijkheid van ruim 400.000 euro. De BV viel om en de DGA betaalde ruim 300.000 euro aan de Rabobank. Waarom de bank ook een afwaardering van 150.000 euro niet wilde accepteren is onduidelijk en niet uit de uitspraak te herleiden.

Financiële tip

Als een tijd geleden een borg aan de bank is verstrekt is het verstandig om eens met de bank te gaan praten over het vervallen van de borg. Lukt dit niet ga dan eens met een andere bank praten, de borg kan worden vervangen door een garantie/borg van de overheid.

Conclusie

Als u in zwaar weer komt of zit laat u dan goed en tijdig adviseren door een fiscaal jurist en wellicht een advocaat.


Regresvordering TBS en DGA

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte