Auto van de zaak en BTW

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
19-05-2017
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Auto van de zaak en BTW

Voor ondernemers komt de auto van de zaak in de inkomstenbelasting, loonbelasting en omzetbelasting voorbij. De omzetbelasting op de aankoop, het onderhoud, etc. kunnen volledig worden teruggevraagd (mits ondernemer voor de omzetbelasting). De omzetbelasting die samenhangt met het privégebruik moet worden terugbetaald, deze wordt forfaitair bepaald.

Tip: BTW-aftrek is toegestaan als de factuur op naam van de onderneming staat, bij benzinebonnen is dit vaak niet zo. De BTW hierop is (strikt genomen) niet aftrekbaar. Als de afnemer door betaling traceerbaar is, is de BTW wel verrekenbaar. Een tankpas of betaling per creditcard of bank is dus voldoende.

Nieuwe regeling oude auto's

De forfaitaire btw-bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak wordt verlaagd voor auto's die langer dan vijf jaar in gebruik zijn. Ondernemers hoeven hierdoor nog maar 1,5% van de cataloguswaarde bij te tellen voor de omzetbelasting. Dit percentage was 2,7% en is dus nu 1,5%, de maatregel werkt vanaf 1 juli 2011. Het voordeel is enkele honderden euro's, lees het besluit hier

Regeling vanaf 1 juli 2011

Door de uitspraak van een rechter geldt vanaf 1 juli 2011 een forfait van 2,7% van de catalogusprijs. De koppeling tussen BTW-correctie en het bijtellingspercentage is verdwenen. De reden voor de wetswijziging is een uitspraak van de Rechtbank in Haarlem, de rechter was van mening dat de bestaande regeling (zie onder) in strijd was met het gelijkheidsbeginsel.

Belastingtip: tot 1 juli 2011 was de oude regeling van toepassing, wij volgen voor u het Hoger Beroep dat de Belastingdienst heeft ingesteld.

Regeling tot 1 juli 2011

1. Werknemer, bijtelling en omzetbelasting

Als de werknemer een auto van de zaak heeft, dan mag de onderneming (mits gebruikt voor BTW-belaste prestaties) alle BTW verrekenen om kosten verbonden aan de auto. Aan het einde van het jaar moet een correctie worden toegepast op de vooraftrek. De correctie moet plaatsvinden op basis van het werkelijke privégebruik, in de praktijk wordt aangesloten bij de bijtelling. Kan aangetoond worden (via kilometeradministratie) dat de werknemer minder privégebruik maakt van de auto, dan mag hierbij worden aangesloten. Voor de omzetbelasting wordt woon- / werk verkeer als privé gezien.

De correctie:

  • Ambulante werknemer: 12% van 22% van de cataloguswaarde (werknemer max. 5 dagen per maand op werkplek).
  • Geen privégebruik, met uitzondering van woon- / werkverkeer: 12% van 10% van de cataloguswaarde.
  • Geen privégebruik: geen BTW-correctie.
  • Overige situaties: 12% van 25% van de cataloguswaarde.

Als de werknemer een eigen bijdrage aan de werkgever voldoet voor het privégebruik, dan moet de werkgever hierover BTW afdragen (19 / 119 x eigen bijdrage). Deze afdracht vermindert de BTW-correctie.

2. Ondernemer, bijtelling en omzetbelasting

Als de auto wordt gebruikt voor BTW-belaste prestaties, is alle BTW verrekenbaar. Als de auto ook voor vrijgestelde prestaties wordt gebruikt, moet de BTW worden gesplitst. Een ondernemer moet eerst een plakkertje op de auto plakken, zo wordt de auto gezien als privévermogen of als ondernemingsvermogen. De keuze voor de omzetbelasting kan anders zijn dan voor de inkomstenbelasting. De keuze voor privévermogen is fiscaal slim als u de auto zonder BTW koopt (zogenaamde marge-auto of auto die van een privépersoon is geweest).

De correctie: 

  • Geen privégebruik: geen BTW-correctie.
  • Overige situaties: 12% van 22% van de cataloguswaarde.

Voor een echte bestelauto hoeft geen BTW-correctie te worden toegepast.

3. De DGA, bijtelling en omzetbelasting

U wordt als DGA gezien als u:

  • meer dan 50% van de aandelen in een B.V. heeft; en
  • werkzaamheden voor de B.V. verricht; en
  • een beloning of vergoeding van de B.V. ontvangt.

Als een DGA hieraan niet voldoet, gelden de regels zoals hierboven genoemd onder werknemer (ad 1). Voldoet de DGA wel aan de voorwaarden, dan geldt hetgeen hiervoor onder ondernemer (ad 2) is gesteld.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte