BTW berekenen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
08-09-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

BTW berekenen

Een ondernemer moet omzetbelasting betalen over zijn prestaties of diensten. Hiertoe moet hij de BTW berekenen. De berekening van de BTW moet voor het door de Belastingdienst vastgestelde tijdvak. In het MKB wordt de BTW berekend over een periode van één maand of één kwartaal. De echt kleine ondernemers berekenen de BTW op jaarbasis. Sinds 2009 hebben meer ondernemers de mogelijkheid gekregen om BTW over een kwartaal af te dragen (crisismaatregel).

Aangifte BTW

Als u meer dan € 15.000 per maand zou moeten afdragen, moet u meestal de aangifte omzetbelasting over een maand berekenen. Een aangifte moet altijd worden ingediend, ook al heeft de ondernemer over die periode niets te vorderen of iets af te dragen. Het niet doen van aangifte kan een boete opleveren, deze wordt opgelegd via een naheffingsaanslag.

Uitstel aangifte BTW

Als er bijzondere omstandigheden zijn, kunt u (incidenteel) uitstel van de Belastingdienst krijgen voor het indienen van de aangifte omzetbelasting. U moet dit wel tijdig doen (dus voordat de aangifte moet worden ingediend). Als u structureel niet tijdig aangifte kunt doen, overleg dan met de Belastingdienst of u een schatting mag indienen.

Berekenen omzetbelasting en aangifte

Als u de omzetbelasting wilt berekenen, gebruikt u de gegevens die betrekking hebben op diensten en prestaties van uw onderneming of rechtspersoon in Nederland. Er zijn drie verschillende tarieven: 0%, 6% en 19%. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij gemengde prestaties) kan een andere samenstelling van toepassing zijn.

Kasstelsel en omzetbelasting

In sommige gevallen mag u de omzet berekenen op basis van de daadwerkelijk ontvangen bedragen (en dus niet op basis van de verzonden facturen). De betaalde omzetbelasting mag u berekenen op basis van de ontvangen facturen. Het kasstelsel mag niet zomaar worden gebruikt, daarnaast is het verstandig de Belastingdienst om toestemming te vragen.

Factuurstelsel en omzetbelasting

De omzetbelasting berekenen via het factuurstelsel is relatief eenvoudig. U berekent de omzetbelasting door uit te gaan van de dagtekening van de facturen (zowel inkoop als verkoop).

Wanneer aangifte inleveren en betalen?

De maand- of kwartaalaangifte moet uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het aangiftetijdvak worden ingediend en voldaan. Als ingediende datum geldt de dag dat de aangifte door de Belastingdienst is ontvangen, meestal zal dit digitaal gebeuren. Een voorbeeld: de aangifte over het eerste kwartaal 2010 moet worden ingediend vóór 30 april 2010.

Uitstel van betaling

U moet de aangifte betalen vóór de laatste dag van de maand die volgt op het tijdvak, zie voorbeeld hierboven. Het bedrag moet vóór die datum bij de Belastingdienst binnen zijn. U kunt uitstel van betaling krijgen indien:

  • u over het vorige tijdvak geld van de Belastingdienst tegoed had en dit geld nog niet door u is ontvangen; en
  • u de teruggaaf wilt gebruiken om de omzetbelasting over het huidige tijdvak te voldoen.

Als u niet kunt betalen, moet u dit schriftelijk melden bij de Belastingdienst, dit kan via uw persoonlijke domein bij de Belastingdienst.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte