Gemengde prestaties en omzetbelasting

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
28-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Gemengde prestaties en omzetbelasting

In mijn praktijk adviseer ik regelmatig makelaars, assurantietussenpersonen, hypotheekadviseurs, scholen of medici bij BTW-perikelen. Bij sommige bedrijven is sprake van gemengde prestaties (deels belast met BTW en deels vrijgesteld). Hoe haalt u het maximale BTW-voordeel in dit soort situaties?

  1. Direct toerekenen: controleer of de kosten waarom BTW drukt voor een juist deel worden toegerekend aan de belaste prestaties.
  2. B.V.: overweeg of de belaste prestaties in een aparte B.V. kunnen worden ondergebracht.
  3. Personeel: verhuur geen personeel aan een vrijgestelde B.V., voor inlenen of uitzendstructuren geldt hetzelfde. Neem de mensen zelf in dienstbetrekking bij de vrijgestelde onderneming.
  4. Moment aankoop: koop een grote investering (gebouw of verbouwing) in het jaar waarin het aandeel belaste prestaties het grootst is. In het jaar erna heeft een andere verhouding geen invloed op de verdeling van de aftrek.
  5. Werkelijk gebruik: als u relatief veel vrijgestelde prestaties verricht, is weinig BTW te verrekenen. Het is dan meestal voordeliger om de zaken toe te rekenen op basis van het werkelijke gebruik. Dit kan bijvoorbeeld door de activiteiten voor de belaste prestaties onder te brengen in een aparte kamer of verdieping.
  6. Omzetverhouding: als ad 5 ongunstig zou uitwerken, kijk dan eens of de verrekening via een omzetverhouding beter uitpakt. Dit mag alleen als ad 5 niet kan worden toegepast of erg onduidelijk is.

Meer weten van gemengde prestaties en omzetbelasting

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte