NOW 2.0 regeling

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
08-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

NOW 2.0 regeling

De NOW 2.0 regeling loopt van juni tot en met september 2020. De omzetdalging moet 20% zijn in deze periode.

De NOW 2.0 regeling

 1. NOW regeling blijft bestaan, nieuwe aanvraag vanaf 6 juli 2020. De aanvraag moet voor 7 september 2020 worden ingediend. Wij adviseren u om de aanvraag niet te vroeg in te dienen (als dit qua liquiditeit kan), u heeft dan namelijk een beter beeld van de omzetdaling.
 2. Referentiemaand wordt aangepast naar maart 2020 (in plaats van januari 2020).
 3. De omzetdaling in juni, juli,  augustus en september 2020 moet ten minste 20% zijn.
 4. Speciale regeling voor seizoensbedrijven die in maart 2020 een hogere loonsom hebben dan in januari 2020. Voor de tweede NOW regeling wordt het loon gerelateerd aan het loon in maart 2020 (in plaats van januari 2020).
 5. Werkgever met geen loonkosten in januari 2020 en wel loonkosten in maart 2020 komen ook voor de (eerste) NOW regeling in aanmerking.
 6. Verhoging opslag NOW regeling van 30% naar 40%. Hierdoor derhalve meer compensatie van loonkosten.
 7. Als u een NOW aanvraag heeft gedaan kunnen uw naam (en de verleende voorschotten) openbaar worden gemaakt. Dit zal vanaf eind juni 2020 op de internetsite van het UWV geschieden.
 8. Als u een bedrijf heeft overgenomen komt er een speciale regeling.
 9. Ook bedrijven die voor 1 februari 2020 zijn gestart kunnen gebruik maken van de NOW regeling.
 10. Accountantsverklaring wordt verplicht als de NOW subsidie € 125.000 of meer heeft bedragen (voorschot € 100.000).
 11. Aanvragen voor eerste NOW regeling moeten voor 5 juni 2020 zijn ingediend en dus niet voor 31 mei 2020.
 12. Als er in januari 2020 een dertiende maand is uitbetaald geldt deze niet voor de uiteindelijke loonsom. Of dit ook voor bonussen zal gelden is onduidelijk.
 13. Als gebruik wordt gemaakt van NOW 2.0 mogen er in 2020 geen bonussen, dividenden worden uitgekeerd en/of aandelen worden ingekocht. Dit geldt enkel voor bonussen/ dividenden aan de directie of het bestuur. Reguliere bonussen aan werknemers zijn wel toegestaan.
 14. Als u gebruikt maakt van de NOW 2.0 moet u werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Voor de scholingskosten komt in juli 2020 een subsidie.
 15. Ontslag i.v.m. bedrijfseconomische redenenen wordt onder de NOW 2.0 niet meer gestraft, de NOW wordt - i.v.m. een lager loon - wel verlaagd. Bij ontslag van meer dan 20 werknemers (door bedrijfseconomische omstandigheden) is overleg met de vakbond verplicht. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen in de periode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020.

  NOW Regeling 1.0  NOW regeling 2.0
Omzetverlies   Minimaal 20% over 3 maanden  Minimaal 20% over 4 maanden 
Aanvraag    1 maart en voor 5 juni  Aanvraag voor 30 september
Vergoeding   Maximaal 90% loonkosten  Maximaal 90% loonkosten
Referentiemaand   Januari of gem. maart - mei  maart 2020
 Loon vergoeding  3 maanden  4 maanden
Opslag loon  30%  40%
Korting ontslag   50% bij bedr ec ontslag  bij meer dan 20 werkn 5%
Voorw. ontslag  Geen  overleg vakbond
Aanvraag bij  UWV  UWV vanaf 6 juli 2020
Voorwaarden bestuur   Geen (tenzij werkmij regeling)  Geen dividend of bonus uitkeren
Accountantsverklaring   vanaf 125.000 subsidie  vanaf 125.000 subsidie
Deskundigenverklaring  25.000 - 125.000  25.000 - 125.000

NOW 2.0 regeling

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte