Belastingplan 2012 en ondernemers

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingplan 2012 en ondernemers

De belastingplannen voor 2012 zijn bekend. In dit onderdeel een toelichting op het belastingplan en de gevolgen hiervan voor ondernemers.

In het kort

  • De zelfstandigenaftrek wordt een vaste basisaftrek van € 7.280, deze is niet winstafhankelijk.
  • Beperking renteaftrek door overnameholdings (boven € 1 miljoen).
  • Vaste inrichtingen in buitenland fiscaal minder gunstig, laat u adviseren.
  • Nieuwe faciliteit voor innovatieve kosten en research-activiteiten. 
  • Dotatie FOR lager, plafond wordt  € 9.382.

Vaste aftrek zelfstandigen

Er komt een eenvoudige regeling voor ondernemers. De eerste aanzet hiertoe wordt in 2012 gegeven. Op dit moment is de zelfstandigenaftrek afhankelijk van de winst die binnen het bedrijf wordt gemaakt, lees dit artikel voor een toelichting. Vanaf 2012 krijgt elke ondernemer een aftrekpost op zijn winst van € 7.280, welke winst u ook maakt.

ZZP'er krijgt beter pensioen

Vanaf 2012 kunnen ZZP'ers die eerst in dienstbetrekking waren verder terugkijken. Als u eerst in dienstbetrekking was bij een werkgever, dan kunt u voor uw huidige pensioenopbouw nog 3 jaar gebruik maken van zijn pensioenregeling. De termijn wordt verlengd tot 10 jaar, hiermee kunt u dus alsnog een goed pensioen opbouwen als u zelfstandige zou worden.

Lagere fiscale oudedagsreserve

Een ondernemer kan vanaf 2012 jaarlijks minder pensioen doteren. In 2011 kan een ondernemer nog 12% van de winst toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve, dit met een maximum van ongeveer € 12.000. Het plafond wordt verlaagd tot ruim € 9.000 (in 2012 namelijk € 9.382).

Tarief inkomstenbelasting

De tarieven voor de inkomstenbelasting worden aangepast. Ondernemers betalen de volgende tarieven:

  1. tot € 18.945: 33,1%;
  2. van € 18.945 tot € 33.863: 41.95%;
  3. van € 33.863 tot € 56.491: 42%;
  4. over € 56.491 en meer: 52%.

Belastingplan 2012 en ondernemers

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte