Eindejaarstips 2011 voor ondernemers

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Eindejaarstips 2011 voor ondernemers

Hieronder diverse eindejaarstips voor ondernemers. Kort en bondig, zoals u van ons mag verwachten. Heeft u vragen, stuur deze dan gratis aan ons team van deskundigen.

 1. Investeren: meestal is investeren in 2011 slimmer dan in 2012 (tenzij innovatieve investering). Een investering in 2011 kunt u voor 50% afschrijven, dit drukt uw winst direct. Wellicht krijgt u ook nog investeringsaftrek.
 2. Laatste BTW aangifte bijtelling auto van de zaak: u moet 12% van uw bijtelling corrigeren in uw BTW aangifte, er is jurisprudentie die het rechtsvaardigd dat u tot 1 juli 2011 geen BTW correctie toepast en vanaf dat moment de nieuwe wetgeving (2,7% van de catalogusprijs).
 3. Renteaftrek overnameholding: bij overname via een koopholding met een financiering kan de rente ten laste van de winst worden gebracht via een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting. Met ingang van 2012 wordt de renteaftrek bij excessieve leningen beperkt tot de winst van de overnameholding zelf. Bij overnames met 1 miljoen euro (aan rente) is alle rente aftrekbaar. Ook bij een gezonde overname (eigen vermogen / vreemd vermogen: 1:2). Wikkel een overname vóór 2012 af, bestaande financieringen blijven namelijk buiten beschouwing.
 4. Auto van de zaak: koop een zuinige auto van de zaak voor 1 juli 2012, de regeling wordt daarna minder gunstig.
 5. Krediet: maak gebruik van een slimmere wijze om krediet te krijgen, er zijn 2 regelingen, namelijk de Garantie ondernemingsfinanciering (vanaf 1.500.00 euro financiering) en het besluit Borgstelling MKB kredieten (elke financiering tot 1.500.000 euro financiering). De regeling wordt in 2012 voortgezet. Via deze regeling stelt de overheid zich borg, hierdoor is de bank eerder bereid om een financiering te verstrekken. Banken maken nog te weinig gebruik van de regeling.
 6. BTW aangifte: in de laatste BTW aangifte moet u de correctie posten verwerken, de belangrijkste is de auto van de zaak. De regelgeving is in 2011 aangepast, overleg dit met uw fiscaal jurist.
 7. Vaste inrichting: een verlies van een vaste inrichting in het buitenland kan worden verrekend met winsten van uw Nederlandse bedrijf. Bij een buitenlandse dochteronderneming (rechtspersoon) kan dit niet, voor verliesverrekening moet u de buitenlandse deelneming liquideren. Vanaf 2012 wordt dit anders. Verliezen van een vaste inrichting zijn niet meer direct te verrekenen met binnenlandse winsten. Deze maatregel geldt ook voor buitenlands onroerend goed.  
 8. Nieuwe aftrek innovatie, de R&D aftrek:  In 2012 komt er een nieuwe faciliteit voor innovatie, de R&D aftrek. Deze aftrek geldt voor kosten en uitgaven die zijn toe te rekenen aan speur- of ontwikkelingswerk. Deze aftrek geldt niet voor loonkosten. Afhankelijk van de investering is een percentage aftrekbaar van de winst, dit percentage zal ongeveer 40% zijn. Netto voordeel derhalve 25% VPB x 40% RD aftrek = 10% netto voordeel. Doet u aan innovatie, kijk dan ook eens naar de innovatiebox en loonkostensubsidie. U moet wel een WBSO beschikking aanvragen. Investeer dus pas in 2012.
 9. Ondernemingsfaciliteit: de huidige zelfstandigenaftrek is afhankelijk van de winst. Vanaf 2012 komt er een vast bedrag. Probeer winsten in 2011 te drukken en deze in 2012 naar voren te laten komen.
 10. Eenmanszaak of VOF naar B.V.: als uw winsten goed zijn, kunt u overwegen om uw eenmanszaak of VOF in te brengen in een B.V. Dit kan zonder belastingheffing. Het is voordelig vanaf een winst van ongeveer € 85.000. Als u privé weinig geld opmaakt, dan kan dit eerder aantrekkelijk zijn.
 11. Kleine ondernemersregeling: als u een omzet heeft van zo'n € 80.000, is het te overwegen om uw BTW over 2010 eens te berekenen. Het kan zijn dat u onder de kleine ondernemersregeling voor de BTW valt (per saldo minder dan € 1.883 in 2011 af te dragen). Het kan verstandig zijn om in 2011 nog een investering te doen waardoor u wellicht onder de grens schiet. Het voordeel is dat u ontvangen BTW niet hoeft af te dragen (nadeel: dit voordeel moet u wel tot uw winst rekenen). Maximale netto voordeel zo´n € 800.
 12. Uren: controleer of u in 2011 tenminste 1.225 uren aan uw bedrijf hebt besteed. De aftrekpost is substantieel.
 13. MKB winstvrijstelling: over 12% van uw winst hoeft u geen belasting te betalen. Bent u geen echte ondernemer (urencriterium) dan mag u wel gebruik maken van deze regeling.
 14. Investeringen: heeft u in 2011 al € 2.200 geïnvesteerd en denkt u in 2012 minder te investeren, doe dan uw investering nog in 2011. U krijgt een extra aftrek op uw winst van 28%  (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek).
 15. Kinderen: als uw kind meewerkt binnen uw bedrijf, dan mag u hiervoor een vergoeding betalen. De betaling is voor uw bedrijf aftrekbaar en bij uw kind (tot zo'n € 6.000 euro) belastingvrij te ontvangen. Over het inkomen is wel een (inkomensafhankelijke) bijdrage voor de premie ZVW verschuldigd.
 16. Partner: als uw partner binnen uw bedrijf meewerkt, mag u hiervoor een vergoeding of salaris betalen. Tot zo'n € 5.000 is dit vrijwel belastingvrij. Tot zo'n € 18.000 wordt het salaris tegen het laagste tarief belast. Meestal zijn er geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. De kosten zijn binnen uw bedrijf aftrekbaar. Voordeel is het verschil in belastingtarief tussen u en uw partner.
 17. Privé zaken: als u privézaken bezit die u voor uw bedrijf gebruikt of kunt gebruiken, kunt u deze aan uw bedrijf verkopen. De opbrengst is belastingvrij en op de factuur hoeft u geen BTW te zetten.
 18. Huwelijkse voorwaarden: in de meeste huwelijkse voorwaarden staat een periodiek verrekenbeding. U moet dan jaarlijks het bespaarde inkomen verrekenen. Doet u dit niet, dan kan er een probleem ontstaan bij een faillissement of echtscheiding.
 19. Fiscale oudedagsreserve (FOR): de mogelijkheid om aan de FOR te doteren wordt in 2012 lager. In 2011 kunt u nog 12% van de winst (met maximum van 11.882) doteren, dit wordt per 2012 maximaal 9.382 euro. De FOR levert de onderneming een aftrekpost op. Houdt er wel rekening mee dat u ooit over de FOR moet afrekenen en dat u dus hiervoor geld moet reserveren.
 20. Telefoon en internet thuis: De onderneming mag uw telefoon- en internetaansluiting thuis belastingvrij vergoeden, mits u meer dan 10% zakelijk gebruikt. Tevens mag de onderneming een iPhone of Blackberry (of andere smartphone) betalen. Mits zakelijk, kan de onderneming u ook een iPad geven (mooi kerstcadeau). Voor de iPad moet het zakelijk gebruik aantoonbaar 90% of meer zijn.
 21. Willekeurig afschrijven: in 2011 gekochte zaken kunt u willekeurig afschrijven en dus sneller ten laste van de winst brengen. U kunt overwegen om extra af te schrijven zodat u verlies maakt. Dit verlies kunt u dan wellicht verrekenen met winsten uit het verleden, hierdoor krijgt u cash geld terug van de Belastingdienst. U mag verliezen uit 2011 verrekenen met winsten uit 2008, 2009 of 2010 of met winsten van de zes toekomstige jaren. Volgend jaar is de regeling niet meer van toepassing.
 22. Onderbouwing onkostenvergoeding: als u aan uzelf of werknemers een vaste belastingvrije onkostenvergoeding heeft betaald, moet hiervan een specificatie aanwezig zijn. Daarnaast is het verstandig om de hoogte van de onkostenvergoeding eens per jaar te controleren via bonnen die de werknemer moet verzamelen.
 23. Restwaarde vastgoed: de afschrijving van een bedrijfspand wordt door 3 elementen bepaald (kostprijs, restwaarde en economische levensduur). De restwaarde kan wisselen en levert vaak discussie op. Soms stijgt de grondprijs en hiermee de restwaarde. Als de ondernemer op dezelfde grond gaat nieuwbouwen (na bijvoorbeeld 30 jaar), hoeft hij met een hogere grondprijs geen rekening te houden.
 24. BTW terugvragen: als een klant zijn factuur niet kan betalen, kunt u de BTW op die factuur terugvragen. bij de belastingdienst. Treft u een betalingsregeling dan kunt u de BTW niet terugvragen
 25. Werkkostenregeling: bekijk of u in 2011 of 2012 gebruik gaat maken van de werkkkostenregeling of niet.

Eindejaarstips 2011 ondernemers

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte