Eindejaarstips 2012 voor privépersonen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Eindejaarstips 2012 voor privépersonen

Hieronder diverse eindejaarstips voor privépersonen. Kort en bondig, zoals u van ons mag verwachten. Heeft u vragen, stuur deze dan gratis naar ons team van deskundigen.

In 2013 wordt er niet echt veel aangepast, dus de meeste tips zijn van algemene aard, edoch niet minder interessant.

 1. Fiscaal partnerschap: het partnerbegrip is in 2012 anders geworden. Bent  u ongehuwd samenwonend en heeft u een kind, dan wordt u per 1 januari 2012 verplicht als fiscaal partner gezien. Dit kan voordelig zijn voor de combinatiekorting of toeslagen. Overweeg een samenlevingscontract en stel een testament op.
 2. Aftrek levensonderhoud: sinds 2012 zijn de kosten voor kinderen minder snel aftrekbaar. Daarnaast geldt de regeling nog enkel voor kinderen tot 21 jaar (was 30 jaar). In 2015 wordt de gehele regeling waarschijnlijk afgeschaft.
 3. Studiekosten: in 2012 zijn studiekosten eerder aftrekbaar, de drempel bedraagt € 500. Neem zoveel mogelijk studiekosten in 2012, de aftrek wordt vanaf 1 januari 2013 aanzienlijk beperkt. Aftrekbaar zijn dan alleen nog de echte en noodzakelijke kosten verbonden aan de opleiding (les-, cursus- of collegegeld, examengeld of promotiekosten). Computers, vakliteratuur, etc. zijn dus vanaf 2013 niet meer aftrekbaar. De drempel is in 2013 wel lager, namelijk € 250.
 4. Kleine lijfrente: koop een lijfrente met een waarde van minder dan zo'n € 4.100 af. Er zijn wel voorwaarden, maar deze kent uw verzekeringsadviseur.
 5. Schenken: in 2012 mag u € 5.030 aan uw kinderen schenken en € 2.012 aan kleinkinderen, beide kan belastingvrij en een aangifte is niet nodig. Voor kinderen tussen 18 en 35 jaar mag u zelfs - onder bijzondere omstandigheden - € 50.000 schenken zonder belastingheffing. U kunt ook schenken en teruglenen, schenken onder bewind, schenken met herroeping, schenken met beperkingen (zoals certificaten), vraag onze partners hoe dit werkt. Neem altijd een uitsluitingsclausule op in de schenking, dit voorkomt dat de koude kant recht zou hebben op het geld.
 6. Pensioen: mede door de crisis, de verhoging van de AOW-leeftijd en afschaffing van de spaarloon- en levensloopregeling is het goed uw pensioen eens in kaart te brengen. Is uw pensioen drastisch lager, overweeg dan eens om te emigreren, in veel landen kunt u gebruik maken van lagere belastingtarieven.
 7. Testament: eens per 5 jaar moet u uw testament laten controleren, dit speelt met name als uw vermogen hoger is dan € 200.000 (inclusief overwaarde in uw woning).
 8. Huwelijkse voorwaarden: meestal worden deze opgesteld en in de lade van het bureau gegooid. Als er een verrekeningsbeding in zou staan, is het goed deze uit te voeren. Dit voorkomt onverwachte problemen bij een echtscheiding. Sinds 2012 kunt u zonder tussenkomst van de rechter huwelijkse voorwaarden tijdens uw huwelijk opstellen.
 9. Eigen woning: in 2012 kunt u meer hypotheekrente opvoeren. U mag 6 maanden rente vooruit betalen, dus de rente over 2013. Overleg dit wel met uw bank, het moet wel schriftelijk worden overeengekomen. Dit kan een direct voordeel opleveren voor bijvoorbeeld de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of middeling. 
 10. Eigen woning: los kleine leningen af, hierdoor hoeft u het eigenwoningforfait niet meer aan te geven. Eventueel kunt u de eigenwoningschuld in box 3 aangeven, dit is even puzzelen. Let erop dat u niet altijd boetevrij een bancaire schuld kunt aflossen.
 11. Rijksmonument: sinds 2012 is 80% van de onderhoudskosten voor een Rijksmonument aftrekbaar. Laat dus onderhoud nog in 2012 uitvoeren, voor dit jaar geldt nog een overgangsregeling.
 12. Middeling: heeft u wisselende inkomsten (qua hoogte), dan kunt u het inkomen over 3 aaneengesloten jaren met elkaar middelen. Dit lijkt ingewikkeld, maar is het niet.
 13. Oude lijfrenten: lijfrenten van vóór 1992 bieden mogelijkheden, eventueel kunt u uw kind als begunstigde aanwijzen.
 14. Pensioentekort: de meeste mensen hebben een pensioentekort, soms kunt u ook oude dienstjaren van vóór 1994 inkopen. Voor tekorten na 1994 (8 juli) kan beperkt een correctie plaatsvinden. Van een pensioentekort is al snel sprake als u een auto van de zaak heeft of een bedrijfspand aan uw B.V. zou verhuren (TBS-regeling).
 15. Lijfrente: lijfrentepremies die u in 2012 wilt aftrekken, moet u in 2012 betalen. Ondernemers die hun bedrijf staken hebben iets meer tijd, namelijk tot 1 juli 2013. Wilt u een advies over uw lijfrente of pensioen, doe dit dan dit jaar, de assurantiebelasting gaat namelijk fors omhoog (zie hierna).
 16. Rente: vanaf 2013 geldt de nieuwe belastingrente (nu heffingsrente). De rente wordt berekend vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar (voor 2012, dus per 1 juli 2013). Regeling gaat gelden voor aangiften over 2012 en later.
 17. Loop eens door uw verzekeringen: per 2013 worden verzekeringen duurder, de assurantiebelasting gaat van 9,7% naar 21%. De assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen, zoals de auto-, opstal-, rechtsbijstand- en inboedelverzekering. Voor een aantal verzekeringen hoeft u echter geen assurantiebelasting te betalen, namelijk: levensverzekeringen en ziektekostenverzekeringen.
 18. Box 3 vermogen: als u recht heeft op zorgtoeslag of het kindgebonden budget, let dan goed op uw vermogen per 1 januari 2013. Vanaf 1 januari 2013 geldt namelijk een vermogenstoets voor
  deze beide toeslagen. Is uw vermogen op 1 januari 2013 hoger dan zo'n € 100.000, dan krijgt u de genoemde toeslagen niet meer. Gaat hierbij om het heffingsvrij vermogen (alleenstaande: € 21.139 / partners: € 42.278) uit box 3 te vermeerderen met € 80.000. U kunt uw vermogen verminderen door aankopen welke niet in box 3 vallen, zoals een auto, kunst, een boot, etc.
 19. Groen beleggen: voor maatschappelijke beleggingen of beleggingen in durfkapitaal en cultuurfondsen gelden extra vrijstellingen, soms ook extra heffingskorting. Vanaf 2013 gelden deze extra's enkel nog voor groene beleggingen. Belegt u in groene projecten, dan blijft een vrijstelling gelden in box 3 van maximaal € 56.420 en een heffingskorting van 0,7%.
 20. AOW-leeftijd: vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd in stapjes ophoog. In 2013 komt er een maand bij en vanaf 2015 groeit dit nog sneller. In 2018 kunt u van uw AOW-leeftijd genieten vanaf uw 66e verjaardag, in 2021 zelfs vanaf uw 67e verjaardag. Er ontstaat dus een inkomensgat, laat u eens adviseren door uw accountant, fiscaal jurist of verzekeringsadviseur. Via onderstaand vragenformulier kunt u een offerte aanvragen bij meerdere adviseurs. Per 2015 vervalt de AOW-partnertoeslag. Bent u geboren vóór
  1 januari 1950, dan krijgt u de toeslag wel, maar komt er een extra aanscherping bij.
 21. Levensloopregelingen: vitaliteitssparen gaat niet door. Is uw tegoed om de levenslooprekening minimaal € 3.000 (per eind 2011), dan is er niet veel aan de hand en kunt u ook in 2012 gewoon blijven doorsparen. De levensloopverlofkorting bouwt u niet meer op, sinds 2012. Is uw tegoed lager dan € 3.000, dan vervalt uw aanspraak per 2013. Overleg even met een adviseur over de fiscale gevolgen.Meer weten van eindejaarstips 2012 prive

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte