Eindejaarstips 2015 voor de DGA

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Eindejaarstips 2015 voor de DGA

Hieronder enkele eindejaarstips 2015 voor de DGA:

 1. Verhoog uw salaris in december 2015, dit met het oog op een backservice van uw pensioen.
 2. Pas uw gebruikelijk loon aan zodat dit optimaal aansluit bij uw privé belastbaar inkomen, let ook op de grenzen die gelden voor het salaris dat u als DGA moet genieten.
 3. Keer dividend uit na 31 december 2015, dit i.v.m. grondslag box 3 (is per 1 januari 2016).
 4. Rekening-courant verlagen door dividenduitkering, na 31 december 2015.
 5. Bekijk de mogelijkheden voor uw auto van de zaak, wellicht overbrengen naar privé.
 6. Overwegen om fiscale eenheid vennootschapsbelasting op te heffen i.v.m. tariefopstapje in de VPB.
 7. Forceer een AB-verlies, dit in overleg met uw fiscaal jurist.
 8. Draait uw B.V. slecht, sluit dan een voorovereenkomst om per 1 januari 2016 uw B.V. eventueel om te zetten in een eenmanszaak.
 9. Vanaf 2015 moet uw bedrijf over naar de werkkostenregeling. Bereken in overleg met uw fiscaal jurist de werkkostenregeling voor uw bedrijf en leg dit goed vast. Richt uw administratie ook juist in zodat uw kosten duidelijk worden toegedeeld.
 10. In 2015 moet u een lening met uw eigen B.V. voor uw eigen woning specifiek opgeven bij de Belastingdienst. De rente is alleen nog aftrekbaar als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De regeling geldt niet voor reeds bestaande hypotheken waarop niet hoeft te worden afgelost (oude hypotheken). De regeling komt per 2016 te vervallen.
 11. Steeds meer DGA's sluiten hun hypotheek bij de bank over naar hun eigen B.V. Voordeel is dat u de rente aan uzelf voldoet en de B.V. over zijn geld een redelijk rendement maakt. Binnen bepaalde marges kunt u ook nog "spelen" met de hoogte van de rente en andere voorwaarden.
 12. Als uw pensioen B.V. een slechte dekkingsgraad heeft, dan kunt u problemen krijgen met de Belastingdienst. Hier wordt sinds enkele jaren scherper op gelet. Bij een slechte dekkingsgraad (bijvoorbeeld pensioen B.V. met slechte beleggingen of vorderingen op de DGA) kan de Belastingdienst stellen dat er sprake is van afzien van pensioen, dit met vele nadelige fiscale gevolgen van dien.
 13. Een verlies in 2015 is in beginsel alleen verrekenbaar met een winst uit 2014 (carry-back) en de winsten in 2016 tot en met 2024. Lukt dit niet, dan zijn de verliezen weg (geen fiscaal voordeel). Kijk even of u de verliezen binnen fiscale grenzen kunt sturen door bijvoorbeeld voorzieningen te laten vrijvallen, voorraden anders te waarderen, minder af te schrijven, etc. De verliezen uit 2006 komen per eind 2015 te vervallen !
 14. Er is geld in uw bedrijf (de holding) en u hebt als DGA een lening bij een bank. Uw B.V. kan deze hypotheek (soms in fasen) overnemen waardoor u rente aan uw eigen B.V. zult moeten betalen. Dit kan fiscaal erg voordelig zijn. Sinds kort moet u de Belastingdienst wel op de hoogte brengen bij een dergelijke hypotheek via de eigen B.V. Deze regel geldt niet als u nog niet hoeft af te lossen op de hypotheek (oude hypotheken).
 15. Als u in 2014 verlies heeft gemaakt en nu de aangifte vennootschapsbelasting 2014 zou indienen, dan kunt u de inspecteur vragen om alvast 80% van het verlies te verrekenen met de winst uit 2013. Hiermee krijgt u sneller geld terug (liquiditeitsvoordeel).
 16. Als u gebruik maakt van een betalingsregeling met de Belastingdienst, dan moet u invorderingsrente betalen. Deze rente is op 1 april 2014 verhoogd van 3% naar 4%. Niet spannend, maar wel goed om te weten.

Andere interessante artikelen voor de DGA

Lees ook: DGA salaris 2015
Lees ook: DGA salaris verplicht
Lees ook: Lager DGA loon
Lees ook: DGA - dividend of salaris
Lees ook: DGA beleggen
Lees ook: Emigratie DGA


Eindejaarstips 2015 voor DGA

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte