Hoe fiscaal correct salaris verlagen?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
24-12-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Lager DGA-loon

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is verplicht om het salaris dat hij via zijn B.V. geniet op minimaal € 48.000 (cijfers 2022) te stellen. Als de B.V. slecht draait (of verlies maakt) is dit een belachelijke regeling. De DGA maakt al verlies en moet dan ook nog loonheffing (en soms premies) over zijn salaris afdragen, dit terwijl er geen geld is. De regeling is opgenomen in artikel 12a Wet op de Loonbelasting. Hierin staat kort gezegd het volgende:

  1. Het salaris dient minimaal 75% te zijn van het zakelijk te achten salaris.
  2. Wordt het salaris niet uitbetaald, dan wordt het geacht informeel kapitaal te zijn.
  3. Wil een DGA een lager salaris, dan zal hij dit richting de Belastingdienst aannemelijk moeten maken.
  4. Het salaris is meestal het hoogste salaris binnen het bedrijf, dus er is geen werknemer die een hoger salaris heeft dan de DGA, tenzij de werknemer schaars is en over hoogwaardige deskundigheid beschikt.

DGA salaris 2020

In 2020 mag het DGA salaris i.v.m. de corona crisis lager worden vastgesteld. Daalt uw omzet met 30% dan mag het salaris ook met 30% omlaag.

De 5.000 euro grens voor de DGA

Is uw gebruikelijk loon 5.000 euro of lager? Kunt u dat ook aantonen? In dit geval mag u dit salaris (of minder) uitbetalen, bijvoorbeeld als er heel weinig werk wordt verricht voor de BV (gebruikelijk).

Gebruikelijk loon bij verliessituaties

Als een B.V. structureel verlies maakt, dan mag het fictief loon (of gebruikelijk loon) van de DGA lager worden vastgesteld, aldus de rechter. Bij het vaststellen van het fictieve loon moet het eigen vermogen binnen de B.V. worden meegewogen. Vorenstaande is bepaald in een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 22 oktober 2013.

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte