Trage Belastingdienst moet betalen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Trage Belastingdienst moet betalen

Als u lang moet wachten op een uitspraak door de Belastingdienst (bijvoorbeeld op een belastingaanslag), kunt u aanspraak maken op een vergoeding van schade. Dit kan materiële, maar ook immateriële schade zijn. De Hoge Raad is van mening dat er ook schade moet worden vergoed die samenhangt met "spanning en frustratie".

Als alternatief kunt u de Belastingdienst ook dwingen een uitspraak te doen, dit kan via de dwangsomprocedure.

Juridisch kader schadevergoeding van Belastingdienst

Het Gerechtshof in Arnhem heeft op 10 november 2009 een verzoek om schadevergoeding afgewezen. De belastingplichtige was van mening dat de Belastingdienst schade moest vergoeden, omdat de Belastingdienst in zijn dossier heel traag had gehandeld en op herinneringen nauwelijks reageerde. Op grond van artikel 6 van het Europese verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) heeft iedereen recht op behandeling binnen een redelijke termijn. Belastingzaken vallen eigenlijk niet onder het EVRM, een beroep hierop wordt echter als nevenargument wel geaccepteerd. De belastingplichtige ging in cassatie bij de Hoge Raad, hij was het niet eens met het Gerechtshof in Arnhem. De adviseur van de Hoge Raad (de advocaat generaal, de heer P. Wattel) heeft geadviseerd om het beroep in cassatie ongegrond te verklaren (vooor de liefhebber, op 8 november 2010, LJN B05087). Wattel geeft in zijn advies ook nog aan ... "laten we even wachten op een aanstaande wetswijziging".

De Hoge Raad komt in haar uitspraak van 10 juni 2011 (zaak 09/05113) via een logische kronkel tot een andere beslissing. Artikel 6 EVRM is een rechtszekerheidsbeginsel. Dit beginsel is ook van belang bij belastingzaken. Uit uitspraken van het EHRM (Europese rechter) blijkt, dat bij overschrijding van de redelijke termijn, ruimte moet zijn voor vergoeding van immateriële schade, een vergoeding voor gezeur, spanning en frustratie. De redelijke termijn wordt door de Hoge Raad gesteld op 2 jaar nadat de inspecteur een bezwaarschrift heeft ontvangen, dit onder verwijzing naar een eerder arrest van de Hoge Raad ( van 22 april 2005, rolnummer 37984). De vergoeding is niet spectaculair, namelijk € 500 per halfjaar dat de redelijke termijn is overschreden.

Wellicht wordt de termijn van 2 jaar nog iets korter, de Hoge Raad heeft deze kwestie verwezen naar het Gerechtshof in Den Bosch. Deze rechter moet uitzoeken of de redelijke termijn is overschreden. Het gerechtshof Den Bosch heeft tot nu toe (eind 2013) nog geen uitspraak hierover gedaan. De door de Hoge Raad aangegeven vergoeding van € 500 per half jaar overschrijding van de redelijke termijn wordt echter wel al breed in de jurisprudentie toegepast. Daarin wordt een termijn van 2 jaar waarbinnen uitspraak gedaan moet worden als redelijk aangehouden.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte