Dwangsom voorbeeld

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Dwangsom voorbeeld

Per post en telefax met ontvangstbevestiging (formeel niet toegestaan, wel aan te bevelen) versturen. Deze brief sturen naar de Belastingdienst die de beslissing moet nemen. Bij Douanezaken is dit anders.

Belastingdienst ..............................

Postbus ......

..............................

Plaats ..............................

Datum ..................

Betreft: dwangsom bij niet tijdig beslissen tegen aanslag .................. (BSN ..................)

Geachte heer / mevrouw,

Op .................. heb ik namens .............................. een bezwaarschrift ingediend (of een verzoek gedaan conform ..............................), een kopie hiervan sluit ik bij. Ik heb nog telefonisch overleg gehad met .............................. op .................. Op dit bezwaarschrift resp. het verzoek heb ik nog geen reactie ontvangen. Inmiddels is de wettelijke termijn voor het doen van uitspraak op het bezwaar / het nemen van een beslissing op het verzoek verstreken. Sterker nog, ruimschoots verstreken.

Ik verzoek u binnen 2 weken een beslissing te nemen en mij hierover schriftelijk te berichten.

Indien ik niet binnen de genoemde termijn van 2 weken na dagtekening van deze brief de onderhavige beslissing heb ontvangen, doe ik een beroep op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en verzoek ik u mij de in de wet voorziene vergoeding uit te betalen.

Ter afhandeling van dit verzoek doe ik u hierbij de volgende gegevens toekomen:

  • naam en BSN belanghebbende;
  • bankrekeningnummer belanghebbende;
  • bezwaarschrift;
  • volmacht;
  • uw telefoonnummer;
  • Beconnummer.

Als u vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.

Hoogachtend,

Mr. ..............................

Noot

Deze wet is ingevoerd per 1 oktober 2009. De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de overheid (gemeenten, provincie, Belastingdienst, etc.) tijdig over uw aanvraag beslist. De beslistermijn is in de regel 6 weken. Deze kan worden verlengd als u hiermee zou instemmen. De Belastingdienst heeft het eenvoudiger, zij kan deze met nogmaals 6 weken verlengen. 

De dwangsom na 2 weken bedraagt € 20 per dag voor de eerste 14 dagen, daarna € 30 per dag voor de volgende 14 dagen en vervolgens € 40 per dag. Het maximum is zo'n 40 dagen, het maximum bedrag bedraagt zo'n € 1.300.

Eventueel kunt u na 2 weken ook naar de rechter stappen. De rechter behandelt het beroep zonder zitting en doet binnen 8 weken uitspraak.

Op de website van de Belastingdienst kunt u een formulier inzake de dwangsom downloaden.


Meer weten van dwangsom voorbeeld model

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte