Problemen bij bedrijfsopvolging

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Problemen bij bedrijfsopvolging

Bij een bedrijfsopvolging worden diverse fouten gemaakt. In dit artikel een opstelling van de fouten die mijn praktijk volgen.

Bedrijfsopvolging en misstanden

In mijn praktijk heb ik maandelijks te maken met bedrijfsopvolgingen of verkopen van bedrijven. Hierbij gaat gelukkig vaak alles goed, maar soms worden er ook fouten gemaakt. Welke fouten komen het vaakst voor?

 1. Te laat beginnen met de voorbereiding voor een bedrijfsopvolging.
 2. Slechte of geen communicatie binnen de kring van betrokkenen (partner, kinderen, bank, etc.).
 3. Geen afscheid willen of durven nemen van het bedrijf.
 4. Kiezen voor opvolger op grond van familierelatie en niet op basis van kwaliteit en competenties.
 5. Problemen door onjuiste fiscale structuur (begin 5 jaar van tevoren).
 6. Ondernemer denkt dat bedrijf een erg hoge waarde heeft.
 7. Teveel adviseurs bij het opvolgingstraject (neem 1 centrale coördinator).
 8. Geen heldere afspraken over taken en bevoegdheden na de overname.
 9. Onvoldoende zakelijke overwegingen bij de overname.
 10. Geen open en volledige communicatie binnen de familie over de opvolging.
 11. In onderhandelingstraject te belangrijke rol voor de adviseur waardoor gesprekken vastlopen.
 12. Te weinig regie van de adviseurs in het traject.

Oplossingen bedrijfsopvolgingsproblemen

Begin 5 jaar vóór de bedrijfsopvolging met een juiste structuur. Beschrijf waaraan een opvolger moet voldoen en bekijk kritisch of het familielid hieraan wel voldoet. Laat dit ook door een externe persoon beoordelen. Wijs één persoon aan die de onderneming kan waarderen (niet de huidige accountant) en wijs één persoon aan die de regie heeft bij de overname. Beschrijf tegen welke prijs en voorwaarden u afscheid wilt nemen en welke eisen u aan de overnemer stelt. Laat vervelende mededelingen doen door uw adviseur en maak een tijdslijn voor de overname. Vergeet tenslotte niet dat u dit maar één keer doet en maak ook eens plezier in dit traject, bijvoorbeeld door met alle betrokkenen een dagje iets leuks te doen.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte