Vragen over overlijden van de DGA?

Stel een vraag aan ons team

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Gevolgen overlijden DGA

Een gemiddelde DGA maakt zich geen zorgen over zijn overlijden, dit geldt ook voor arbeidsongeschiktheid of een andere calamiteiten, zoals nu de coronacrises.
Bijna 50% van de DGA's denkt dat ze het eeuwig leven hebben, nemen geen maatregelen en regelen niets of te weinig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik als DGA ook beperkt zaken had vastgelegd en niet alles heb geregeld. Wat dat betreft doet het gezegde van “het huis van de schilder’, ook bij mij opgeld.

Ik dacht altijd: ondernemen is risico nemen en als ik er niet meer ben, dan regelen ze het wel. Mijn partner weet wel wat haar te doen staat. Ik ben zelf jurist en als ik me dan verdiep in de (praktische) gevolgen, dan kom ik tot de conclusie dat één dag werk en overleg met de notaris veel problemen, onduidelijkheden en gezeur voorkomt en oplost. Conclusie: regel het !En, in dit geval ga ik het zelf ook maar eens doen.

Overlijden DGA

Bijna 70% van de DGA's (onderzoek verzekeraar) denkt dat alles goed is geregeld en dat er geen problemen zijn. De overige getallen zijn anders:

 • 80% heeft geen noodplan bij overlijden;
 • 60% heeft geen zinvol testament;
 • 70% heeft de uiteindelijke bestuurder na overlijden niet geregeld;
 • 35% weet zeker dat alles goed is geregeld als hij of zij komt te overlijden;
 • 40% van de DGA's heeft een overlijdensrisicoverzekering als hij / zij komt te overlijden;
 • veel DGA's weten niet hoeveel erfbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting er moet worden betaald bij zijn of haar overlijden (in de praktijk kan dit oplopen tot 50% of meer van het vermogen in de B.V.).

Belastingheffing bij overlijden DGA

De erfgenamen moeten inkomstenbelasting en erfbelasting betalen over de waarde van de aandelen wanneer uw aandelen vererven. Daarnaast moet de B.V. soms vennootschapsbelasting betalen over een vrijval (deels) van de pensioenvoorziening in eigen beheer.
Soms moeten er panden worden verkocht om de belastingen te kunnen betalen, waardoor er nogmaals vennootschapsbelasting is verschuldigd over de boekwinst die dan wordt gemaakt bij verkoop.

Inkomstenbelasting bij overlijden DGA

Als een directeur-grootaandeelhouder (DGA) de aandelen in zijn B.V. (meestal een holding) verkoopt, moet hij of zij 25% box 2 heffing (inkomstenbelasting) betalen. Dit moet worden betaald over de verkoopprijs, te verminderen met de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de oorspronkelijke koopprijs). De wet zegt dat verkopen en overlijden aan elkaar gelijk moeten worden gesteld.

Uw erfgenamen moeten dus 25% inkomstenbelasting (box 2) betalen over de waarde in het economisch verkeer van de aandelen, te verminderen met uw verkrijgingsprijs / koopprijs (meestal nog steeds € 18.000, maar in veel gevallen inmiddels maar €  1). De inkomstenbelasting kan worden betaald door het bedrijf een dividenduitkering te laten doen.

Als uw bedrijf een lopend bedrijf is (uw bedrijf is nog actief, we spreken dan over ‘ondernemingsvermogen’), kunnen de erfgenamen de inkomstenbelasting uitstellen (belastingclaim doorschuiven), dit kan op grond van de zogenaamde bedrijfsopvolgingsfaciliteit of bedrijfsopvolgingsregeling.

Erfbelasting bij overlijden DGA

Over de waarde van de aandelen die in de nalatenschap vallen, moeten de erfgenamen naast de genoemde inkomstenbelasting ook nog erfbelasting betalen. Als de erfgenamen uw kinderen of partner zijn, dan bedraagt het tarief 10% of 20%, daarnaast zijn er nog vrijstellingen.

Evenzo als bij de inkomstenbelasting geldt ook voor de erfbelasting een doorschuifregeling of vrijstelling, dit geldt alleen als het bedrijf nog operationele bedrijfsactiviteiten verricht. U moet dan als erfgenaam wel het bedrijf voortzetten. Er gelden wel een aantal voorwaarden, de belangrijkste zijn:

 1. Het moet gaan om een echt bedrijf (operationele bedrijfsactiviteiten), geldt dus niet voor beleggingsvermogen.
 2. De erflater (degene die is overleden) moet het bedrijf tenminste 1 jaar in zijn bezit hebben.
 3. De erfgenaam (overnemer) moet de aandelen tenminste 5 jaar in zijn bezit houden.
 4. De erfgenaam (overnemer) moet het bedrijf tenminste 5 jaar voortzetten.
 5. De vrijstelling is van toepassing op zo'n € 1.000.000 (waarde), over het meerdere wordt een vrijstelling verleend van 83%.

Laat u - bij voorkeur tijdens leven van de DGA - voorlichten over deze regeling. De regeling is complex, kent vele uitzonderingen en is voor een DGA erg gunstig. U kunt ook tijdens leven gebruik maken van deze regeling. Dus tijdens het leven van de DGA kan het bedrijf vrijwel belastingvrij worden geschonken aan de uiteindelijke erfgenamen. Dit wordt steeds meer toegepast omdat vele erfgenamen van DGA's in de problemen komen bij onverwacht overlijden.

Vennootschapsbelasting bij overlijden DGA

De belangrijkste claim die bij het overlijden van de DGA naar voren komt, is de vennootschapsbelasting over de gedeeltelijke vrijval van zijn pensioenreserve.

Vragen over overlijden DGA

Zowel als ondernemer en als DGA heb ik ervaring met de advisering over de fiscale en notariële gevolgen van het overlijden van een DGA en de advisering om problemen te voorkomen. Aan een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden, mits dit gesprek bij ons op kantoor kan plaatsvinden. Heeft u vragen? Bel of mail gerust. U kunt ook een offerte aanvragen voor een advies of herstructurering, dit kan via onderstaand formulier.

Fiscale scan van uw prive situatie en uw BV? Uw voordeel is altijd groter dan de kosten


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte