Belastingvrij beleggen, box 1 of box 3?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-08-2011
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingvrij beleggen, box 1 of box 3?

Beleggen zal meestal plaatsvinden in box 3 (tarief maximaal 1,2%), hierbij kunt u denken aan aandelen, spaarrekeningen, etc. Soms is er een vrijstelling (zoals voor kunst, boten, auto's, etc.) en soms wordt beleggen gezien als inkomen in box 1 (tarief maximaal 52%). Mijn klanten zijn altijd op zoek naar de wijze waarop beleggingen worden belast in box 3 (de pretbox) en niet in box 1. Als er arbeid wordt verricht voor de belegging, kan de wetgever stellen dat sprake is van inkomen in box 1. Hierbij kunt u denken aan een beleggingspand waar u veel tijd en energie in steekt.

De theorie, beleggen in box 1 of 3?

Als een voordeel geen salaris (loon) of winst uit onderneming is, kan het worden gezien als resultaat uit overige werkzaamheden, de restcategorie. Dit geldt onder meer als u vermogen aan uw bedrijf of het bedrijf van uw kinderen ter beschikking stelt, zoals de verhuur van een bedrijfspand of een lening. Het kan ook zijn dat u geld van uw B.V. leent tegen 2% en dit geld op een spaarrekening zet tegen 4%, is het verschil dan belast in box 1 of box 3? De Hoge Raad heeft recentelijk (25 februari 2011 rolnummer 10/00622) bepaald dat een rentetruc tussen B.V. en DGA een voordeel in box 3 zal opleveren, mits er zakelijk wordt gehandeld tenminste.

Normaal vermogensbeheer, wat is dat?

Als u een woning of een appartement heeft verhuurd en vervolgens met winst verkoopt, duidt dit niet per definitie op meer dan normaal vermogensbeheer. Het inschakelen van een notaris of een deskundige om de appartementen op te knappen of te splitsen, duidt ook niet per definitie op actief vermogensbeheer. De grens is echter niet eenduidig aan te geven. In een arrest van de Hoge Raad (9 oktober 2009, rolnummer 43035) en het Gerechtshof Leeuwarden (13 januari 2006, rolnummer 1129/04) kwam een zaak aan de orde waarbij een ondernemer een appartementencomplex met huurders kocht. Zodra een huurder vertrok, werd het appartement verkocht. De inspecteur wil de winst belasten in box 1. Het Gerechtshof in Leeuwarden stelt de inspecteur in het gelijk, de Hoge Raad echter niet. De Hoge Raad is helder in zijn bewoordingen: als de uitponding gepaard gaat met werkzaamheden die naar hun aard en omvang onmiskenbaar zijn gericht op het behalen van - redelijkerwijs te verwachten - voordelen die het bij normaal actief vermogensbeheer te verwachten rendement te boven gaan, is sprake van box 1 inkomen. Dit kan ook voorkomen bij bijzondere (voor)kennis. De zaak wordt verwezen.

Waar moet u op letten?

Om actief vermogensbeheer (box 1) te voorkomen, moet u dus niet actief zijn. Het gaat dus met name om de extra handelingen door de eigenaar, beperk deze dus zoveel mogelijk. Een aantal aandachtspunten:

  1. Werkzaamheden: er moet een bron zijn, er moeten dan dus activiteiten in het economische verkeer plaatsvinden. Hiervan is geen sprake als er sprake is van een hobby of een eenmalige actie of geluk.
  2. Oogmerk: de activiteiten moeten worden verricht met het oogmerk om winst te behalen. Dit voordeel moet in redelijkheid ook te verwachten zijn. Een kunstenaar zonder enig succes is geen ondernemer.
  3. Voorkennis: als u voorkennis heeft, zal de Belastingdienst eerder stellen dat een voordeel te verwachten is. Conclusie: box 1. Kennis en voorkennis lopen soms door elkaar, door het internet en vele netwerken (zoals Linked In, etc.) is er soms sprake van kennis, maar niet van voorkennis.

Meer weten van belastingvrij beleggen box 1 of 3

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte