Verlagen box 3 vermogen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
03-01-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Verlagen box 3 vermogen

Box 3 vermogen naar een B.V.

Soms is het verstandig om box 3 vermogen in een B.V. onder te brengen. U kunt er belasting mee besparen, maar ook uw bijdrage aan de AWBZ-instelling verminderen. In dit artikel een overzicht van enkele fiscale adviezen over uw box 3 vermogen.

1. B.V. is voordeliger dan box 3

Stel dat u € 1.000.000 op uw spaarrekening hebt staan, dit tegen een spaarrente van 1,5%. Het rendement op uw geld bedraagt € 15.000. Over uw box 3 moet u € 12.000 belasting betalen (1,2% van € 1.000.000). Als u dit vermogen zou onderbrengen in een B.V., dan heeft dit volgende consequenties:

 • Vermogen box 3: nihil.
 • Vermogen box 2: € 1.000.000 (B.V.) geen heffing.
 • Vennootschapsbelasting in de B.V.: 20% van € 15.000 = € 3.000. 
 • Box 2 heffing bij uitkeren rendement : 25% van (€ 15.000 -/- € 3.000) = € 3.000. 
 • Totaal moet bij een B.V.-structuur € 6.000 betalen (in box 3 was dit € 12.000).

Aandachtspunten beleggen in box 3 of via B.V.

 • Een B.V. brengt kosten met zich mee.
 • U kunt de box 2 heffing ad 25% uitstellen (kapitaal verminderen).
 • De heffing in box 2 is soms lager (in 2014 was het tarief 22% i.p.v. 25%).
 • Omslagpunt ligt bij een rente van ongeveer 3%.

2. B.V. t.o.v. box 3 en vermogen voor AWBZ

Als u box 3 vermogen heeft, moet u soms een erg hoge bijdrage betalen aan een zorginstelling. Als u uw vermogen zou onderbrengen in een B.V., dan is het vermogen niet meer beschikbaar in box 3. Hiermee bent u de hoge eigen bijdrage niet meer verschuldigd. Een dergelijke situatie zal nog wel een keer worden voorgelegd aan de rechter (Fraus Legis), op dit moment is dit nog gebeurd. Let op dat het even duurt voordat de B.V.-structuur effect heeft. In 2014 wordt naar het vermogen in 2012 gekeken. In 2016 kijkt men dus naar het vermogen in 2014.

3. Belastingtip: vermogen tijdelijk naar de B.V.

Er zijn ook (constructies) waarbij het vermogen gedurende 6 maanden in de B.V. blijft en vervolgens weer naar privé wordt overgeboekt. Voor 1 januari wordt het geld dan weer in de B.V. ondergebracht en rond 1 juli weer naar privé overgeboekt. Hiermee is er gedurende enkele maanden belastingvrij rendement in box 3 (nadeel extra advies- / notariskosten). Risico: fraus legis !

4. Hoe box 3 vermogen verminderen?

In de praktijk wordt het box 3 vermogen veelal verlaagd door:

 1. Vakantiewoning in het buitenland.
 2. Schenkingen aan kinderen of kleinkinderen.
 3. Belastingschulden voor 1 januari betalen.
 4. Geld besteden aan vrijgestelde zaken in box 3 (oldtimer, kunst, boot, groene beleggingen, maatschappelijke beleggingen, etc.).
 5. Hypotheek eigen woning aflossen (box 3 naar box 1).


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte