Belastingrente & invorderingsrente berekenen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
15-09-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingrente & invorderingsrente  berekenen

Zowel bij op aanslag te betalen als te ontvangen bedragen wordt belastingrente in rekening gebracht of vergoed. Wordt een aanslag te laat betaald of uitgekeerd, dan komt er ook nog invorderingsrente bij.

Over welke periode belastingrente of invorderingsrente?

De belastingrente wordt berekend over de periode tussen het verschuldigd zijn van de belasting en de datum van vaststelling van de aanslag. Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting gaat deze periode in op 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarover de aanslag is opgelegd. Voor de overige belastingen betreft dit de dag na het einde van het tijdvak waarover belasting wordt geheven. Wordt de aanslag te laat betaald of uitgekeerd, dan wordt invorderingsrente in rekening gebracht. De invorderingsrente wordt berekend over de periode tussen de uiterste (uit)betaaldatum en de daadwerkelijke (uit)betaaldatum. De uiterste betaaldatum staat altijd op de aanslag vermeld. Krijgt u een bedrag terug, dan is de uiterste uitbetaaldatum gesteld op 6 weken na de datum van de aanslag. 

Welk rentepercentage?

Sinds 2014 koppelt de Belastingdienst de belastingrente (vroeger heffingsrente) en invorderingsrente rechtstreeks aan de wettelijke rente. Voor de vennootschapsbelasting geldt vanaf dat moment het tarief van de wettelijke rente voor handelstransacties, met een minimum van 8%. Voor de overige belastingen wordt uitgegaan van het tarief van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, met een minimum van 4%. Deze percentages zijn als onderdeel van de corona-maatregelen tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Vanaf 1 oktober 2020 gaat het tarief van de belastingrente voor alle belastingen naar 4%.

Overzicht belastingrente VPB

 • 2014: 8,25%
 • 2015: 8,15% (vanaf 1 maart 2015 8,05%)
 • 2016: 8,05% (vanaf 1 maart 2015 - 1 september 2016)
 • 2017 – tot 31 mei 2020: 8%
 • 1 juni 2020 – 30 september 2020: 0,01%
 • Vanaf 1 oktober 2020: 4%

Overzicht belastingrente overig

 • 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012: 4%
 • 1 juli 2012 tot en met 30 maart 2014: 3%
 • 1 april 2014 tot en met 30 juni 2020: 4%
 • 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020: 0,01%
 • Vanaf 1 oktober 2020: 4%

Meer weten van belastingrente en invorderingsrente

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte