Betaal niet teveel belastingrente

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
10-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Betaal niet teveel belastingrente

Sinds 2014 zijn de belastingrente en de invorderingrente verhoogd van 4% naar ruim 8%. De regeling is van toepassing per 1 april 2014 en voor de inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting per 1 juli 2014.  Belangrijkste conclusies:

  • Dien tijdig uw aangifte in.
  • Zorg ervoor dat uw schatting voor de voorlopige aanslag juist is.
  • Kies voor een vrijwillige verbetering van zogenaamde aangiftebelastingen (binnen 3 maanden).

De belastingrente in 2014 en daarna

De belastingrente is, afhankelijk van de soort belastingen, fors verhoogd. Sinds 2014 wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (of handelstransacties). De belastingrente en invorderingsrente kan hierdoor fors toenemen. Voor deze rente geldt ook nog een ondergrens van 4% of 8%. Voor de Vennootschapsbelasting bedraagt de belastingrente op dit moment 8,25%.

Inkomstenbelasting en belastingrente

De hogere belastingrente geldt vanaf 1 juli 2014. Als u vóór april 2014 de aangifte inkomstenbelasting heeft ingediend, krijgt u dus niet met de hoge belastingrente te maken, de (voorlopige) aanslag wordt namelijk voor 1 juli 2014 opgelegd.

Als de aangifte Inkomstenbelasting 2013 niet vóór 1 april 2014 is ingediend, kunt u de hoge belastingrente voorkomen door een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2013 aan te vragen voor 1 mei 2014 (danwel voordien aangifte te doen).

Als u uw aangifte niet tijdig zou indienen of uw voorlopige aanslag op het juiste niveau hebt gebracht, dan wordt er vanaf 1 juli 2014 belastingrente (8,25%) over het te betalen belastingbedrag geheven. Een goede schatting is dus erg belangrijk sinds 2014.

Voor de belastingjaren voor 2013 loopt de hoge belastingrente sinds 1 april 2014 (tot einde betalingstermijn).

Vennootschapsbelasting en belastingrente

De hogere belastingrente geldt vanaf 1 juli 2014. Als u vóór april 2014 de aangifte Vennootschapsbelasting 2013 heeft ingediend, krijgt u dus niet met de hoge belastingrente te maken, de (voorlopige) aanslag wordt namelijk vóór 1 juli 2014 opgelegd.

Als de aangifte Vennootschapsbelasting 2013 niet vóór 1 april 2014 is ingediend, kunt u de hoge belastingrente voorkomen door een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 2013 aan te vragen voor 1 mei 2014 (danwel voordien aangifte te doen).

Als u uw aangifte niet tijdig zou indienen of uw voorlopige aanslag op het juiste niveau hebt gebracht, dan wordt er vanaf 1 juli 2014 belastingrente (8,25%) over het te betalen belastingbedrag geheven. Een goede schatting is dus erg belangrijk sinds 2014.

Voor de belastingjaren vóór 2013 loopt de hoge belastingrente sinds 1 april 2014 (tot einde betalingstermijn).

Loonbelasting / omzetbelasting en belastingrente

Bij een naheffingsaanslag loonbelasting of omzetbelasting (aangifte belastingen) loopt er ook een "rentetikker". De rente is verschuldigd vanaf het tijdvak waarop de belasting betrekking heeft (voorbeeld 2012) tot de dag waarop de betalingstermijn is verlopen. Bij vrijwillige verbetering (binnen 3 maanden na einde van het jaar) wordt geen belastingrente in rekening gebracht.

Invorderingsrente

Invorderingsrente bent u verschuldigd als u belastingen te laat zou betalen. De invorderingsrente loopt gelijk aan de belastingrente. Bij uitstel van betaling wordt ook invorderingsrente in rekening gebracht door de Belastingdienst.


Meer weten van betaal niet teveel belastingrente

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte