Vragen over familiebank?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
25-11-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Hypotheek eigen woning bij uw familie, vrienden of uw werkgever

Als u een lening voor uw eigen woning hebt afgesloten bij uw werkgever, familie, vrienden of een overige derde (bijvoorbeeld een niet in Nederland gevestigde bank), dan bent u verplicht om deze informatie aan de Belastingdienst door te geven. Doet u dit niet, dan heeft u geen recht op hypotheekrenteaftrek. Let op dat op hypotheken sinds enkele jaren verplicht moet worden afgelost.

Verstrekken gegevens aan de Belastingdienst

U moet de gegevens aangaande de familiebank lening of lening van de ouders aan de Belastingdienst verstrekken bij het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting (artikel 17b lid 1 uitvoeringsregeling IB) . Doet u dit niet (of niet tijdig) dan is de rente niet aftrekbaar. Zie hiertoe een arrest van de Hoge Raad d.d. 19 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:730) . De Hoge Raad oordeelt dat het vanaf 2016 in de aangifte vermelden van de leninggegevens voorwaarde is om de lening tot de eigenwoningschuld te rekenen. Door dit niet te doen, kan de door de vader verstrekte lening in 2016 niet tot de eigenwoningschuld worden gerekend en is de door de dochter betaalde rente niet aftrekbaar.

U moet onder andere de volgende gegevens doorgeven

 • De naam en adresgegevens van u als leningnemer.
 • De naam en adresgegevens van eventuele andere leningnemers.
 • De naam en adresgegevens van de geldlener (leningverstrekker).
 • Uw burgerservicenummer.
 • Burgerservicenummer van eventuele andere leningnemers.
 • Burgerservicenummer of buitenlands fiscaal identificatienummer van de leningverstrekker (het Tax Identification Number of TIN).
 • De startdatum van de lening.
 • De hoogte van het bedrag.
 • De looptijd in maanden.
 • Het rentepercentage.
 • De manier van aflossen (annuïtair of lineair).

Wanneer hoeft u de informatie niet door te geven?

 1. Lening voor een vakantiewoning (niet aftrekbare rente).
 2. Lening is afgesloten bij een bank of verzekeraar die onder Nederlands toezicht valt (deze instellingen geven zelf alle informatie door aan de Belastingdienst).
 3. De lening is afgelost.
 4. De rente op de lening is niet aftrekbaar.

Informatieplicht eigenwoningschuld versoepeld

Vanaf 2016 komt deze maatregel te vervallen. Door aangifte te doen en de lening in uw aangifte op te nemen, voldoet u aan de informatieplicht. De sanctie van het niet-tijdig verstrekken van informatie, het (tijdelijk) vervallen van de renteaftrek, verdwijnt dus vanaf 2016.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte