Aangifte lastig? Hulp door erkende en ervaren belastingadviseur door heel Nederland?
Uw aangifte (eventueel bij u thuis) al vanaf € 95,-. Vraag vrijblijvende offerte aan

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
22-09-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Fiscaal partnerschap

Voor uw aangifte inkomstenbelasting is het fiscaal partnerschap van groot belang. Heeft u een fiscaal partner, dan doet u in principe samen aangifte. Door het fiscaal partnerschap kunt u schuiven met bepaalde inkomsten en aftrekposten. Hierdoor is fiscale optimalisatie mogelijk. U kunt dan namelijk aftrekposten toerekenen aan de partner met het hoogste inkomen om zo de aftrek te realiseren tegen een hoger tarief.

Fiscaal partnerschap, wat is dit?

De hoofdregel in de inkomstenbelasting is dat u uw eigen inkomen en aftrekposten in uw eigen aangifte inkomstenbelasting moet aangeven. Omdat binnen een relatie niet altijd helder is wie wat heeft ontvangen en betaald, mag u hiermee schuiven. Bepaalde inkomensbestanddelen kunnen vrijelijk over beide partners worden verdeeld. Via de meeste aangifte-softwarepakketten kunt u kiezen voor de beste optie, ook via het (gratis) programma van Belastingdienst werkt dit prima.

De volgende inkomensbestanddelen mag u vrijelijk verdelen:

 1. Belastbare inkomsten uit eigen woning (eigenwoningforfait minus hypotheekrente in box 1);
 2. Belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2);
 3. Bestanddelen van de rendementsgrondslag (uw vermogen in box 3).

Fiscale partners zijn:

 • Gehuwden en geregistreerde partners;
 • Samenwoners op hetzelfde woonadres met notarieel samenlevingscontract;
 • Samenwoners op hetzelfde woonadres met gemeenschappelijke eigen woning;
 • Samenwoners op hetzelfde woonadres met gemeenschappelijk of door andere partner erkend kind;
 • Samenwoners op hetzelfde woonadres die ook in elkaars pensioenregeling als partner staan geregistreerd;
 • Samenwoners op hetzelfde woonadres waarvan van een van beide ook een minderjarig kind op dat woonadres staat ingeschreven;
 • Samenwoners op hetzelfde woonadres die in een voorafgaand kalenderjaar ook fiscale partners waren.

Ouders en kinderen zijn pas fiscaal partner als zij aan één van bovenstaande voorwaarden voldoen en minimaal 27 jaar oud zijn. 

Gevolgen nieuwe regeling fiscaal partnerschap

Voor gehuwden die in scheiding liggen is het niet meer mogelijk om door enkel op een ander adres te gaan wonen het fiscaal partnerschap te beëindigen. Hiervoor is ook vereist dat er een officieel verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend bij de Rechtbank.

Samenwonen en overlijden

Voor de Successiewet gelden aanvullende eisen. Zeker bij overlijden kan dit heel wat uitmaken, de partner van de overledene heeft immers een (hoge) vrijstelling van € 600.000. Om binnen de Successiewet voor de erfbelasting als partner te kwalificeren, moet u:

 • Beiden meerderjarig zijn;
 • Gedurende minimaal 6 maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven;
 • Een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting hebben;
 • Geen bloedverwant in de rechte lijn zijn.

Voor de schenkbelasting gelden dezelfde voorwaarden, zij het dat u nu minimaal 2 jaar gezamenlijk op hetzelfde woonadres ingeschreven moet staan. De vereiste van het notarieel samenlevingscontract geldt niet als u voor een periode van minimaal 5 jaar op hetzelfde woonadres staat ingeschreven.

Fiscaal partner en toeslagpartner

Fiscaal partner en toeslagpartner (huurtoeslag, zorgtoeslag) zijn op zich verschillende zaken. De voorwaarden voor beide zijn vrijwel gelijk. Dus als u elkaars fiscale partner bent, dan zult u vrijwel altijd ook elkaars toeslagpartner zijn. Andersom geldt minder snel. Bekijk in alle gevallen altijd of u zowel fiscaal partner als toeslagpartner bent. Om te bepalen wie uw toeslagpartner is, kunt u op de site van de toeslagen kijken, u kunt dit schema invullen.

Voordelen fiscaal partnerschap:

Het zijn van fiscaal partner heeft voor- en nadelen. De belangrijkste voordelen zijn:

 1. Gedeeltelijke uitbetaling algemene heffingskorting partner zonder inkomen;
 2. Negatieve inkomsten (zoals eigen woning) toewijzen aan meestverdienende partner;
 3. Vermogen en spaargeld onderling verdelen;
 4. Opvoeren meewerkaftrek als uw partner meewerkt binnen uw bedrijf.

Nadelen fiscaal partnerschap:

 1. Allerlei vervelende consequenties bij onderneming of DGA;
 2. Partners kunnen maar 1 eigen woning hebben waar hypotheekrenteaftrek voor kan gelden;
 3. Bij de aftrek van ziektekosten en giften geldt een drempel, bij partners moet u dan rekening houden met het gezamenlijke inkomen.

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte