Gouden handdruk, stamrecht in 2012

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Gouden handdruk, stamrecht in 2012

Nieuwe wetgeving per 2014

Er is bekend geworden dat per 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling wordt afgeschaft. Als u vanaf 1 januari 2014 een ontslagvergoeding zou ontvangen, moet u daarover dus direct afrekenen met de Belastingdienst. Bij een hogere ontslagvergoeding zal dit betekenen dat u per direct 52% belasting moet betalen. De huidige mogelijkheden (stamrecht B.V. of banksparen) behoren hiermee tot het verleden.

Bestaande stamrecht B.V.

Per 1 januari 2014 komt er ook een leuke regeling. Het vermogen van een stamrecht B.V. (die onder de stamrechtvrijstelling hierin is ondergebracht) mag in één keer worden uitgekeerd. De regeling dat de uitkering periodiek moet plaatsvinden komt dan dus (tijdelijk) te vervallen. Vorenstaande geldt voor vermogen in een stamrecht B.V., bankrekening of bij een verzekeraar. Over 20% van deze uitkering hoeft u geen belasting te betalen, over 80% dus wel. Het vermogen staat hiermee op uw bankrekening en is hierdoor belast in box 3. Wellicht kunt u overwegen om uw hypotheek (eigen woning) af te lossen, dit is echter maatwerk.

Regeling tot en met 31 december 2013

Als u een gouden handdruk krijgt van uw werkgever, kunt u kiezen uit de volgende opties:

  1. direct afrekenen;
  2. onderbrengen bij verzekeraar;
  3. onderbrengen bij een bank;
  4. onderbrengen bij uw eigen B.V.

De Belastingdienst heeft in 2012 nieuwe regels gesteld, dit is de reden voor dit artikel. Via Belastingtips kunt u een offerte en berekening aanvragen voor uw gouden handdruk, dit doet u door onderaan uw vraag in te vullen.

Nieuwe uitleg Belastingdienst

De Belastingdienst heeft antwoord gegeven op vier vragen over gouden handdruk-stamrechten:

  1. De redelijke termijn die een werknemer heeft om een beslissing te nemen over zijn uitkering.
  2. De mogelijkheid een uitkerend stamrecht om te zetten.
  3. Een door de rechter toegekende ontslagvergoeding.
  4. Een ontslagvergoeding via een uitkering ineens.

1. De redelijke termijn

Aan de werknemer wordt een ontslagvergoeding toegekend. De vergoeding staat vast en de werknemer heeft dan nog een redelijke termijn om te beslissen wat hij met de vergoeding wil doen. De basisopties zijn: direct uitkeren of omzetten in een stamrecht. De redelijke termijn is per 2012 maximaal 6 maanden. De werknemer mag het geld stallen op een derdenrekening, dit kan bij een notaris, advocaat of een andere partij. Het is ook mogelijk om het geld bij de werkgever te laten staan of bij een verzekeraar te parkeren.

­2. Omzetten stamrecht dat al is ingegaan

Als u al een stamrecht ontvangt, kunt u dit omzetten naar een nieuw / ander stamrecht. Het stamrecht moet wel voldoen aan de wettelijke voorwaarden en de voorwaarden van de stamrechtovereenkomst. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, wordt u geconfronteerd met een heffing die kan oplopen tot 52%, te verhogen met 20% revisierente. U kunt het stamrecht wijzigen als u nog geen 65 jaar bent. Na 65 jaar is het omzetten complexer (uitstel is niet mogelijk).

3. Een ontslagvergoeding door de rechter

De rechter doet uitspraak over de omvang van de gouden handdruk, maar zegt niets over de mogelijkheid of een vergoeding kan worden omgezet in een stamrecht. Als de werkgever het geld rechtstreeks overboekt naar een derdenrekening (advocaat, notaris of verzekeraar), dan kan dit zonder inhouding van loonheffing plaatsvinden. Als in de arbeidsovereenkomst een eenmalige vergoeding is afgesproken, kan dit deel niet worden gebruikt voor een stamrecht. Het geniet dus de voorkeur om risico's te beperken en de situatie bij twijfel voor te leggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft dan een beschikking, zodat u weet dat het stamrecht zonder inhouding kan worden overgeboekt.

4. Ontslagvergoeding via uitkering ineens

Een vergoeding die wordt betaald op grond van een beding in de arbeidsovereenkomst kan niet worden gebruikt voor een stamrecht. De vergoeding wordt dan namelijk gezien als een vergoeding voor gederfd loon. Als u dit niet wilt, dan moet de arbeidsovereenkomst tijdig worden aangepast. Een andere optie is dat in de bepaling geen bedrag wordt opgenomen, maar enkel een richtlijn hoe de vergoeding wordt vastgesteld. De vorm wordt dan later bepaald.

Juridische kanttekening

Dit is geen besluit in de zin van de wet. Het is een kennisgroep van de Belastingdienst die zijn mening geeft. Als deze regels in uw voordeel werken, mag u er gebruik van maken.


Meer weten van gouden handdruk, stamrecht 2012

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte